Àmbit assistencial

ActualitatACTUALITAT COVID-19Àmbit assistencial

Àmbit assistencial

ActualitatACTUALITAT COVID-19Àmbit assistencial

Guies i protocols

Instruccions

Normativa publicada al DOGC

Comunicats

A l’apartat “Sala de premsa” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es poden trobar tots els seus comunicats. [Aquesta informació es va modificant permanentment]

Recomanen visitar periòdicament l’apartat “Informació per a professionals” del Canal Salut, per accedir a les últimes actualitzacions. [Aquesta informació es va modificant permanentment]