Desconfinament i reobertura progressiva de serveis

ActualitatACTUALITAT COVID-19Desconfinament i reobertura pr...

Desconfinament i reobertura progressiva de serveis

ActualitatACTUALITAT COVID-19Desconfinament i reobertura pr...

Relació de plans de desconfinament sectorials publicats en el web d’Interior (Gencat) i que tenen a veure amb l’activitat del Tercer Sector Social. S’explicita que aquests plans han estat aprovats pel Comitè de Direcció del Pla PROCICAT i la data que consta és la de l’aprovació per aquest òrgan.