ELECCIONS 14 F

La Confederació reclama compromisos més ferms amb el Tercer Sector Social

El passat 30 de desembre de 2020 La Confederació, com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, i davant les eleccions al Parlament de Catalunya que s’han de celebrar el proper 14 de febrer de 2021, ha redactat un document d’onze propostes, instant al conjunt de forces polítiques del país a construir un acord polític per a dur-les a terme.