Anuari de l'ocupació del TSS

HomeEines, recursos i publicacionsAnuari de l’ocupació del...

Anuari de l'ocupació del TSS

Eines, recursos i publicacionsAnuari de l’ocupació del...

L’ocupació que genera un determinat sector d’activitat és sens dubte un indicador clau per determinar la seva capacitat i potencialitat. Pel què fa al Tercer Sector Social, una de les principals mancances a l’hora de reforçar el seu reconeixement com a agent social i econòmic rellevant és la falta de dades actualitzades sobre aquest àmbit.

En aquest marc, com a associació empresarial representativa i transversal del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació posa en marxa – l’any 2014 – l’Anuari de l’Ocupació, un  projecte estratègic, amb una clara voluntat de continuïtat, amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector en l’execució tècnica del projecte.

Anuari 2021

Radiografies del TSS
  • L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya neix com a resultat de la contínua necessitat de conèixer la realitat del sector, especialment després d’un any de convivència amb la pandèmia de la COVID-19 que va impactar en 2020

Anuari 2020

Anuari especial COVID-19

Anuari 2019

5a edició

Anuari 2018

4a edició

Anuari 2017

3a edició

Anuari 2016

2a edició

Anuari 2015

1a edició