Formulari per a la presentació de candidatures

HomeQuè femPremis La ConfederacióFormulari inscripció 2021

Formulari per a la presentació de candidatures

Què femPremis La ConfederacióFormulari inscripció 2021

  • Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació.
  • Es recomana consultar els criteris de valoració marcats a les bases (punt 3) per tal d’aportar informació rellevant que ajudi a valorar les candidatures.
  • Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.
  • La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.
  • La informació facilitada servirà, a més de per a la valoració de candidatures, per a l’elaboració del recull de bones pràctiques definit en aquestes bases.

A. DADES DE L'ORGANITZACIÓ

(màxim 75 caràcters)
(màxim 10 caràcters)
(màxim 120 caràcters)
(seleccionar-ne un)
(màxim 1.350 caràcters)
(màxim 1.020 caràcters)
(màxim 50 caràcters)
(màxim 100 caràcters)
(màxim 1.200 caràcters)

Plantilla (a 31 de desembre de 2020)

Base social (a 31 de desembre de 2020)

Nombre actual de persones ateses en els serveis d'atenció a les persones (a 31 de desembre de 2020)

B. DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA PROPOSADA

(màxim 2.000 caràcters)
(màxim 1.000 caràcters)
(màxim 1.500 caràcters)
(màxim 1.500 caràcters)
(màxim 1.500 caràcters)
(màxim 1.000 caràcters)

Nombre de persones implicades en l'experiència

(màxim 1.500 caràcters)
(màxim 1.500 caràcters)
(màxim 1.700 caràcters)
(màxim 1.700 caràcters)

C. PERSONA DE CONTACTE

(màxim 60 caràcters)
(màxim 10 caràcters)
(màxim 40 caràcters)

D. MATERIALS COMPLEMENTARIS

Aquesta informació complementària no s’utilitzarà en cap cas per la valoració de les candidatures, sinó que servirà de material de suport tant per la inclusió de la iniciativa presentada en el recull d’experiències, com per disposar de major coneixement de l’organització sol·licitant en cas que sigui necessari.
Mida màxima fitxer: 10Mb (.jpg, .png, .ai, .psd, .pdf)
Mida màxima fitxer: 20Mb (.jpg, .png, .zip). Si son vàries imatges, comprimir-les en un arxiu .zip.
(2019 o 2020) Mida màxima fitxer: 20Mb (.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf)
Mida màxima fitxer: 10Mb (.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .jpg, .png, .ai, .psd, .zip, .rar)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

=

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de: