Premis La Confederació 2023

HomeQuè femPremis La ConfederacióPremis La Confederació 2023

Premis La Confederació 2023

Què femPremis La ConfederacióPremis La Confederació 2023

PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2023 - 7a edició

 “Sols podem fer molt poc, junts podem fer molt”  Helen Keller – Activista, escriptora i professora nord-americana sordcega.

Convertits en un referent i en un clàssic del Tercer Sector Social fins el moment s’han presentat als Premis La Confederació 224 iniciatives, dels que enguany celebrem la 7a edició. 

La 7a edició dels Premis La Confederació vol reconèixer iniciatives innovadores en l’àmbit de la governança i de la transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Els Premis volen donar visibilitat i destacar el valor d’aportació del Tercer Sector Social a través de models de gestió que aprofundeixen en la qualitat democràtica i en la transformació social, amb alt impacte en la comunitat i en el territori; promoure la rèplica de bones pràctiques i experiències a altres organitzacions del sector.

Podrà concórrer als Premis La Confederació qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya (associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, entitats singulars, empreses d’inserció i centres especials de treball sense afany de lucre) que treballin en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

CATEGORIES DELS PREMIS

Els Premis La Confederació 2023 reconeixeran iniciatives que aportin un valor diferencial en matèria de governança de les organitzacions i de transformació social. Per tant, s’estableixen dues categories diferenciades, amb dues modalitats per a cadascuna d’elles:

A. Governança:

Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzativa i de gestió interna, fomenten la governança democràtica en alguna de les dimensions següents:

A1.- Governança democràtica i participació en la presa de decisions: models i pràctiques de governança democràtica i participació dels diferents col·lectius que conformen l’entitat en els processos de presa de decisions.

A2.- Organitzacions saludables: pràctiques que faciliten un bon clima laboral i fomenten un estil de vida saludable, que promouen la cura dels equips, que tenen en compte la perspectiva de gènere en la seva activitat, o que aposten per la   millora dels usos i la gestió del temps, entre d’altres.

B. Transformació social: 

Iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la prestació de serveis i l’impuls d’iniciatives amb un alt impacte social positiu:

B1.- Nous productes i serveis: generació de nous productes i serveis, donant resposta a la realitat actual i les noves necessitats emergents.

B2.- Impacte en la comunitat: iniciatives amb alt impacte en la comunitat, provocant canvis en l’entorn de proximitat de les entitats.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

Es nomenarà un jurat composat per persones amb el següent perfil:

  • Representants de la Junta Directiva de La Confederació.
  • Representants de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Persones expertes de l’àmbit universitari català.
  • Periodistes especialitzades en polítiques socials.
  • Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del Tercer Sector i de l’Economia
  • Representants de candidatures guanyadores en anteriors.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública durant el 3r trimestre de 2023.

Aquest jurat comptarà amb el suport d’una secretaria tècnica que farà una valoració prèvia de les candidatures presentades. En qualsevol cas, els dictàmens que s’emetin per part d’aquesta secretaria tècnica es basaran en els principis d’independència, objectivitat i confidencialitat.

El jurat pot declarar desert el reconeixement en alguna de les categories si considera que les candidatures rebudes no responen als criteris d’aquestes bases.

El jurat podrà, a més, fer una menció especial -sense dotació econòmica- a alguna iniciativa que consideri que aporta un impacte destacat en algun dels àmbits objecte dels Premis.

Pongo

DOTACIÓ ECONÒMICA, GUARDONS I RECONEIXEMENTS

Els Premis La Confederació estan dotats amb 10.000 €, concedint-se 2.500 € per cadascuna de les subcategories. Es farà un vídeo promocional i testimonial de les 4 iniciatives guardonades, que serà lliurat a les entitats guanyadores i també se’ls hi fa entrega d’un guardó commemoratiu.

Totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull d’experiències amb l’objectiu de posar en valor i visualitzar la feina desenvolupada per les organitzacions del Tercer Sector Social. Podeu consultar les d’anys anteriors a la pàgina del nostre web de Premis, clicant a cada edició. 

La 7a edició dels Premis La Confederació compta amb els suports del Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.

Guardeu-vos la data!
L'acte de lliurament serà el 13 de novembre a les 17:30h
al Born, Centre de Cultura i Memòria, de Barcelona

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de: