Legal advice

LEGAL ADVICE

Legal advice

LEGAL ADVICE

 1. AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la plataforma electrònica https://www.laconfederacio.org (d’ara endavant, el “Lloc Web” o “la Web”), que La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya posa a la disposició dels usuaris i de les usuàries d’Internet interessats/des en la seva activitat, serveis i continguts.

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya (d’ara endavant, La Confederació) és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país.

En compliment de l’establert a la LSSICE, l’informem que la titularitat d’aquesta Web pertany a La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb domicili a carrer València, 3 planta -1 local 52, Barcelona 08015, de Barcelona, amb CIF núm. G61336244. Associació inscrita al Registre d’Associacions Empresarials del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’Inscripció 977909.

2. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

L’accés i navegació per aquesta Web és gratuït. La utilització d’aquesta Web li atorgarà la condició d’Usuari/a, i implicarà la seva acceptació a les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada per La Confederació en el moment en què vostè visiti la nostra pàgina Web.

Si vostè no està d’acord amb les presents Condicions Generals d’Ús de la nostra Web o decideix no acceptar-les, haurà d’abstenir-se d’accedir a la mateixa o utilitzar-la. Tanmateix, certes funcionalitats ofertes a través de la nostra Web podran, al seu torn, estar sotmeses a Condicions Particulars d’Ús que, segons el cas, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals. Per tant, vostè ha de llegir atentament i acceptar les corresponents Condicions Particulars de cadascuna d’elles abans de procedir a la seva utilització.

La Confederació es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de la Web, així com parteix o tots els seus serveis i/o funcionalitats, per la qual cosa li recomanem que cada vegada que utilitzi la nostra la Web llegeixi atentament aquestes Condicions d’Ús i Utilització de la Web ja que aquestes podran sofrir modificacions.

3. OBLIGACIONS COM A USUARI/A

Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la nostra Web i de tots els seus continguts es du a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. En conseqüència, vostè es compromet a fer un ús diligent del mateix i de tots els seus continguts amb total subjecció a la llei, la moral, els bons costums i al present Avís Legal així com a tots els seus Termes i Condicions, ja siguin generals o particulars, i es compromet a mantenir el degut respecte als altres Usuaris/es.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol material, informació, contingut o referenciat a través de la nostra Web amb finalitats il·lícites o expressament prohibides en aquest Avís Legal, que resultin contràries als drets i interessos de La Confederació, dels seus membres així com de terceres persones o entitats, responent enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir tals obligacions.

D’altra banda, tota la informació que vostè decideixi facilitar-nos a través dels oportuns formularis interactius de recollida de dades, haurà de ser veraç i actualitzada. En aquest sentit, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui necessàries per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi així com dels danys i/o perjudicis que amb les mateixes pogués causar tant a La Confederació com a tercers.

L’Usuari/a que incompleixi de manera intencionada o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a La Confederació o a tercers.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Els continguts publicats a la nostra Web tenen caràcter informatiu i divulgatiu. En aquest sentit, La Confederació realitza els seus millors esforços per oferir-li tota la informació de forma precisa i actualitzada. Malgrat l’anterior, La Confederació no pot garantir la veracitat i fiabilitat de tots els seus continguts i, en conseqüència, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’ns a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat així com a l’existència d’errors o omissions en les informacions contingudes en la Web o unes altres a les quals es pogués accedir a través d’aquest.

La Confederació no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la nostre Web i, en conseqüència, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament de la mateixa. Tampoc garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari/a o de tercers, declinant tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari/a visitant en l’accés als continguts de la Web.

La Confederació posa a la disposició dels Usuaris/es dispositius tècnics d’enllaç com a links o banners, entre uns i altres, amb la finalitat de facilitar als Usuaris/es la cerca i/o accés a la informació disponible a Internet i, especialment, sobre les nostres associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions així com de les seves diferents activitats. Aquests enllaços poden conduir a altres llocs Web gestionats per tercers, sobre els quals La Confederació no exerceix cap tipus de control, ni assumeix cap deure o compromís de verificar o vigilar els seus continguts.

La incorporació d’un enllaç a la Web no es pot considerar una recomanació als usuaris/es perquè procedeixin a la seva utilització, per la qual cosa la decisió d’utilitzar-los serà sempre responsabilitat de l’usuari/a. En conseqüència, La Confederació exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través de nostre la Web.

La Confederació es compromet únicament a suprimir de la Web, com més aviat millor, les informacions, continguts o serveis dels quals tingui notícia que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’Usuari/a.

5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta Web així com la seva presentació, nom de domini, continguts i, especialment, tots els seus dissenys, arxius de text, àudio o vídeo, articles, gràfics, bases de dades, fotografies, logos, icones, codi font, noms comercials, marques, signes distintius, dibuixos industrials i/o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són titularitat de La Confederació i/o de tercers, els quals han autoritzat degudament la seva inclusió a la nostra Web, tenint en tot cas La Confederació els permisos necessaris per a la seva utilització.

La posada a disposició de l’usuari/a de les imatges, dibuixos, logos, marques, signes distintius, arxius de qualsevol índole i programari de la Web titularitat de La Confederació, els seus associats i associades o dels seus proveïdors i proveïdores de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de cap dret de propietat industrial o intel·lectual a favor de l’Usuari/a, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. La Confederació es reserva, en conseqüència, el dret de reclamar judicialment qualsevol infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, o de la nostra Web, els interessats/des se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.