Composició del Jurat Premis La Confederació 2024

Notícies

BlogNotíciesComposició del Jurat Premis La...

Composició del Jurat Premis La Confederació 2024

El Jurat de la vuitena edició dels Premis La Confederació 

 

El Jurat dels Premis La Confederació 2024 està format, com en edicions anteriors, per destacats membres del tercer sector social de Catalunya, de l’àmbit acadèmic, de les 3 administracions implicades en els Premis, i per dues entitats guardonades l’any anterior.

Aquest jurat comptarà amb el suport d’una secretaria tècnica que farà una valoració prèvia de les candidatures presentades. En qualsevol cas, els dictàmens que s’emetin per part d’aquesta secretaria tècnica es basaran en els principis d’independència, objectivitat i confidencialitat.

El jurat pot declarar desert el reconeixement en alguna de les categories si considera que les candidatures rebudes no responen als criteris d’aquestes bases.

El jurat podrà, a més, fer una menció especial -sense dotació econòmica- a alguna iniciativa que consideri que aporta un impacte destacat en algun dels àmbits objecte dels Premis.

Composició del Jurat dels Premis La Confederació 2024. La seva decisió serà inapel·lable i es farà pública durant el 3r trimestre de 2024.