Recerca

Recerca

Des de La Confederació tenim obertes diverses línies de recerca per tal d’impulsar iniciatives de generació de coneixement amb l’objectiu d’aprofundir en qüestions estratègiques d’interès pel Sector. Aquestes línies de recerca són:

Línia de recerca entorn a l’ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya

A través de la sèrie d’Anuaris de l’Ocupació del Tercer Sector Social recollim informació significativa que ajuda a entendre l’estat, l’evolució i les tendències de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector dels serveis d’atenció a les persones. Es tracta d’una publicació singular que, des del 2014, permet entendre la realitat de les organitzacions del sector i de la seva contribució com a generadores d’activitat econòmica i d’ocupació a Catalunya. L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector en l’execució tècnica del projecte.

Darrers informes de l’Anuari:

Anuari Especial COVID-19. Impacte econòmic, laboral i organitzatiu al Tercer Sector Social de Barcelona

Anuari Especial COVID-19. Impacte econòmic, laboral i organitzatiu al Tercer Sector Social de Barcelona

4699 Descàrregues
Línia de recerca entorn l’equitat de gènere en l’ocupació al Tercer Sector Social de Catalunya

A partir de les dades globals de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, realitzem informes d’anàlisi de l’ocupació amb perspectiva de gènere. Aquesta línia de recerca s’emmarca en el Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, impulsat conjuntament amb la Xarxa de Dones Directives de l’Acció Social (DDIPAS).

Darrers informes:

Línia de recerca entorn la contractació pública municipal de serveis d’atenció a les persones

Des de La Confederació impulsem estudis sobre la contractació pública municipal en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones. L’objectiu és analitzar les principals característiques de la contractació pública duta a terme per diversos ajuntaments de Catalunya relativa a les licitacions de Serveis d’Atenció a les Persones per disposar d’una diagnosi sobre el comportament i evolució de la  contractació pública d’aquesta tipologia de serveis.

Per l’elaboració d’aquests estudis comptem amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Darrers estudis: