Actualitat

Actualitat

Vols subscriure't al Butlletí de
La Confederació?

Informació bàsica sobre protecció de dades:
  • Responsable: La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya.
  • Finalitat: tractarem les seves dades per a subscriure’l al butlletí electrònic corporatiu i mantenir-lo informat dels serveis i de les activitats de l’organització.
  • Drets dels titulars: d’accés, supressió, limitació del tractament i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a [email protected].
Per saber més sobre la política de privacitat fes clic en aquest enllaç.
Butlletí de La Confederació

Contacteu amb nosaltres

Per a més informació sobre el dia a dia de La Confederació, podeu contactar amb la responsable de premsa i comunicació.