Com associar-s'hi

Entitats sòciesCom associar-s’hi: avant...

Com associar-s'hi: avantatges de les sòcies

Entitats sòciesCom associar-s’hi: avant...

Com associar-te?

Si ets una organització de segon nivell (federació, coordinadora, etc.) o associació empresarial que representa a entitats de l’economia social que gestionen serveis d’atenció a les persones a Catalunya des del sense afany de lucre (associacions, fundacions i/o cooperatives d’iniciativa social)  o bé ets una entitat no lucrativa de primer nivell que gestiona serveis d’atenció a les persones, pots associar-te a La Confederació.

Sol·licita l’afiliació mitjançant escrit signat pel representant legal de l’organització, dirigit a la direcció de La Confederació.

Avantatges de les sòcies
 • Contribuir a la representació, interlocució, i incidència davant d’administracions públiques, agents polítics, econòmics i socials.
 • Reforçar la negociació col·lectiva i la construcció d’un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions.
 • Incidir en l’elaboració de polítiques socials, sent presents i fomentant espais de participació i diàleg amb les administracions públiques i altres agents socials.
 • Impulsar nous models de col·laboració públicosocials per la provisió de serveis d’atenció a les persones.
 • Participar en epais de debat i reflexió sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de serveis d’atenció a les persones i els nous reptes que ha d’afrontar.
 • Formar part d’espais d’intercooperació per compartir coneixements, recursos i experiències que contribueixin al millor desenvolupament de les activitats.
 • Accedir a totes les jornades i activitats que organitza La Confederació per la millora contínua i enfortiment del sector.  
 • Disposar de suport i assessessorament legal en matèria de relacions laborals i contractactació pública de serveis d’atenció a les persones.
 • Participar en programes d’acompanyament i enfortiment del Tercer Sector Social de Catalunya.
 • Contribuir a la defensa del Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions públiques per la garantia dels drets socials de la ciutadania, especialment la més vulnerable. 
 • I molt més!