Models de col·laboració públicosocials

Què femServeisModels de col·laboració públic...

Models de col·laboració públicosocials

Què femServeisModels de col·laboració públic...

La millora dels instruments de relació entre les administracions públiques i les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per la provisió de serveis de suport, acompanyament i atenció a les persones és un dels principals eixos de treball de La Confederació.

Defensem que cal avançar cap a nous models de col·laboració públicosocials que, atenent a la vulnerabilitat dels col·lectius als quals s’adrecen els serveis, permetin assegurar-ne la qualitat, la continuïtat, la sostenibilitat i el sense afany de lucre. 

Per assolir-ho, La Confederació promou diverses linies d’actuació:

  • Generació d’espais de treball, reflexió i intercanvi de coneixements per la construcció col·lectiva i consensuada del model de col·laboració públicosocial que defensa el Tercer Sector Social (elaboració de propostes, identificació de bones i males pràctiques, etc.).
  • Incidència política tant en l’àmbit municipal, autonòmic com estatal.
  • Interlocució amb agents socials relacionats per sumar esforços cap a l’objectiu compartit de garantir la qualitat dels serveis públics d’atenció a les persones.

Coneixes la nostra proposta legislativa d’acció concertada per una gestió de serveis públics d’atenció a les persones amb la iniciativa social sense afany de lucre?

Tens documents relacionats amb la millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones? Feu-nos-els arribar!

Ets membre de La Confederació i vols participar en el Grup de Treball de models de col·laboració públicosocials? Contacta amb nosaltres!

Ets sòcia de La Confederació i has identificat una mala pràctica? Posa’t en contacte amb nosaltres!

Coneixes bones pràctiques de contractació pública de serveis d’atenció a les persones? Comparteix-les amb nosaltres!

(*) Si sou una entitat social de base, recorda que podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la vostra federació sòcia de referència!