Què fem

Què fem

Què fem

Què fem

La Confederació té com a principal objectiu l’enfortiment, la promoció, la representació i la defensa del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones

  • Representació i interlocució davant d’administracions públiques i agents socials.
  • Promoció de la negociació col·lectiva i d’un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions.
  • Participació en l’elaboració de polítiques socials, sent presents i fomentant espais de participació i diàleg amb les administracions públiques i altres agents socials.
  • Impuls de nous models de col·laboració públicosocials per la provisió de serveis d’atenció a les persones.
  • Defensa del Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions públiques per la garantia dels drets socials de la ciutadania, especialment la més vulnerable. 
  • Creació d’espais de debat i reflexió sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de serveis d’atenció a les persones i els nous reptes que ha d’afrontar.
  • Promoció d’espais per compartir coneixements, recursos i experiències que contribueixin al millor desenvolupament de les activitats dels associats i del sector representat.
  • Promoure la formació continua dels professionals que treballen en les organitzacions associades, en particular, i del sector en general.
  • Altres que puguin necessitar els associats i serveixin per assolir les finalitats de La Confederació.