Anuari 2022. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya

Anuari 2022. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació, com a associació empresarial representativa i transversal del tercer sector social de Catalunya, va posar en marxa, l’any 2014, l’Anuari de l’Ocupació, un  projecte estratègic, amb una clara voluntat de continuïtat, amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

Continuant amb la necessitat de saber quina és la realitat i l’estat de la qüestió del sector, us presentem l’Anuari 2022. Radiografies del tercer sector social a Catalunya.  La seva funció bàsica és analitzar i conèixer l’estat i evolució del tercer sector social de Catalunya per contribuir a la seva millora. En aquest context es considera primordial seguir treballant en l’anàlisi i l’evolució d’aquest impacte en les diferents dimensions de les organitzacions socials i poder continuar amb la tasca d’incidència política amb l’objectiu de millorar l’estat del Tercer Sector Social a Catalunya.

L’Anuari 2022. Radiografies del tercer sector social de Catalunya neix, doncs, com a resultat de la contínua necessitat de conèixer la realitat del tercer sector social.

Aquesta recerca té, doncs, com a resultat l’obtenció de diverses radiografies de l’estat actual de les entitats socials, des de diferents dimensions de les organitzacions, a partir de quatre enquestes temàtiques que es publicaran en diferents moments de l’any

Les diferents enquestes proposades són independents entre si, i cadascuna d’elles disposarà d’un formulari específic accessible, breu i concís, de les quals se n’extrauran unes dades, que un cop analitzades es convertiran en una radiografia, fotografia més aviat, de les diferents dimensions de les entitats socials, com per exemple l’ocupació, equitat de gènere, etc.

Per tal de facilitar la tasca a les entitats que responen els nostres qüestionaris, hem elaborat un document de FAQ, que trobareu enllaçat a cadascun dels qüestionaris.

Radiografia 1. Estat i evolució de l’ocupació a les entitats socials

La primera radiografia de l’Anuari 2022 té com a finalitat analitzar l’estat i evolució de l’ocupació de les entitats que componen el tercer sector social de Catalunya. El qüestionari s’estructura en tres apartats:

I. Informació de l’entitat
II. Dades d’ocupació relatives al 2021
III. Previsió d’ocupació en 2022

Aquesta radiografia va dirigida a les persones que formen part de l’àrea de gestió de persones de l’entitat. Com sempre, les dades aportades es tractaran de manera agregada i anònima.

Radiografia 2. La presència de dones en càrrecs de direcció i gerència a les entitats socials

En la segona radiografia de l’Anuari 2022 posem el focus en la presència de dones en càrrecs de direcció i gerència a les entitats que componen el tercer sector social de Catalunya. 

El qüestionari s’estructura en tres apartats:

I. Informació de l’entitat

II. Presència de dones en càrrecs de direcció i gerència l’any 2022

III. Pla d’igualtat i mesures de promoció de l’equitat en 2022

Aquesta radiografia va dirigida a les persones que formen part de l’àrea de gestió de persones de l’entitat i/o direcció o gerència. Com sempre, les dades aportades es tractaran de manera agregada i anònima.

Per la realització d’aquesta radiografia s’ha comptat amb l’expertesa i col·laboració de l’equip de recerca d’i-LabSo, SCCL.  

Radiografia 3. L’increment extraordinari de costos de subministraments i impacte a les entitats socials

Fa mesos que les entitats socials estan patint l’increment extraordinari de costos de subministraments, especialment en matèria energètica i de l’alimentació. Davant d’això, la Taula d’Entitats del tercer Sector de Catalunya i La Confederació, com a organitzacions representatives del tercer sector social de Catalunya, ens proposem:

  • Conèixer i quantificar aquest increment de costos.
  • Visibilitzar l’impacte d’aquest increment en el dia a dia de les entitats, especialment pel que fa a l’atenció a les persones.
  • Oferir una visió global de sector que ens ajudi a reclamar mesures de suport a les entitats.

Aquesta radiografia va dirigida a persones que ocupen càrrecs de direcció i/o gerència de les entitats del tercer sector social de Catalunya.

Les dades aportades es tractaran de forma agregada i anònima.

L’Anuari 2022. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i elaborades per l’Observatori del Tercer Sector i iLabSo, SCCL.