Programa de foment de la Governança Democràtica

Què femServeisGovernança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

Què femServeisGovernança Democràtica

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

  • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
  • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
  • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
  • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
  • Creació del Laboratori de Governança Democràtica

Programa d’acompanyament 2023 per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

El programa tindrà una durada de tres mesos i contempla tres fases. Una primera fase -de la mà de les federacions interessades- i després ja seran les entitats de base participants les que decideixin si volen aprofundir en el tema i avançar en les fases següents. La participació en les fases més avançades (2 i 3) requereix la participació en les fases anteriors. Aquestes dues fases seràn de Diagnosi i de Pla d’Acció (opcional). 

FASES DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 2023

Tallers de sensibilització sobre la matèria i que representen el punt d’inici per a aquelles organitzacions que vulguin continuar avançant en les següents fases del pla de treball previst:

TALLER 1

28 de setembre de 2023, de 15.30 a 17.30 hores

Seu de La Confederació | C. València 3-B, planta -1 (local 52), 08015 Barcelona

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 
 
TALLER 2

29 de setembre de 2023, de 10 a 12h

Seu de La Confederació | C. València 3-B, planta -1 (local 52), 08015 Barcelona

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ