Programa de foment de la Governança Democràtica

Què femServeisGovernança Democràtica

Programa de foment de la Governança Democràtica

Què femServeisGovernança Democràtica

Al 2017 La Confederació va impulsar i posar en marxa el Programa de foment de la Governança La Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu d’aprofundir en una de les seves finalitats estatutàries: la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social. El Programa compta amb la col·laboració de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) i el suport especialitzat de Vector 5, Hobest i Grup Integral.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat el marc conceptual de la Governança Democràtica i s’han promogut diverses linies d’actuació encaminades a enfortir el Tercer Sector Social a partir del compromís i de la millora de la participació interna i la gestió democràtica. 

Algunes d’aquestes accions són, per exemple:

  • Acompanyament especialitzat a entitats socials que volen transitar cap a la Governança Democràtica
  • Elaboració d’eines i recursos útils per a les entitats
  • Tallers de divulgació i sensibilització en torn la Governança Democràtica a les organitzacions
  • Identificació de bones pràctiques de participació interna i governança democràtica
  • Creació del Laboratori de Governança Democràtica

Programa d’acompanyament 2021 per la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació ha impulsat la convocatòria de l’any 2021 del programa d’acompanyament amb la voluntat que, en coherència amb els seus valors, la Governança Democràtica esdevingui un tret diferenciador del Tercer Sector Social de Catalunya

Les 4 entitats que rebran l’esmentat acompanyament al llarg de l’any són:

1.- FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA | Igualada

2.- FEDAIA | Barcelona

3.- FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT | Juneda

4.- FUNDACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ | Berga