Un any més l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya recull informació significativa que ajuda a entendre l’estat, l’evolució i les tendències de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector dels serveis d’atenció a les persones. Es tracta d’una publicació singular que permet entendre la realitat de les organitzacions del sector i de la seva contribució com a generadores d’activitat econòmica i d’ocupació a Catalunya.

Aquesta cinquena edició de l’informe ens mostra els principals resultats de la recerca elaborada al llarg de l’any 2019 per La Confederació amb la col·laboració i l’expertesa de l’Observatori del Tercer Sector.

Sens dubte, l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya s’ha convertit en un instrument de referència per generar coneixement i discurs compartit sobre l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector; un instrument per reforçar el reconeixement del Tercer Sector Social com a agent social i econòmic amb capacitat de generar ocupació; un instrument d’anàlisi i treball per tots els actors vinculats; un instrument d’incidència política per reclamar una major inversió en el sistema de serveis socials com a eix fonamental de l’Estat del Benestar, avançant cap a models de concertació que permetin una major estabilitat dels serveis i de retruc, una millor qualitat de l’ocupació; i finalment, un instrument intern de millora contínua del sector, convençuts que la qualitat de l’ocupació repercuteix directament en la qualitat dels serveis que dia a dia desenvolupen les entitats socials del país.

Com en les edicions anteriors, és una satisfacció constatar que l’anuari continua avançant gràcies a l’esforç de moltes organitzacions compromeses que comparteixen la seva realitat i el seu coneixement en benefici del sector. I un cop més hem de destacar el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, una col·laboració renovada anualment des del naixement del projecte i sense la qual aquesta recerca no seria possible.

Tant de bo que les dades que aquí presentem contribueixin de manera decidida a avançar en la qualitat de l’ocupació. Aquest és el compromís ferm de La Confederació i del conjunt d’entitats que representa.

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2019

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2019

7970 Descàrregues