Anuari 2024. 10a edició

Anuari 2024. 10a edició

La Confederació, com a associació empresarial representativa i transversal del tercer sector social de Catalunya, va posar en marxa, l’any 2014, l’Anuari de l’Ocupació, un  projecte estratègic, amb una clara voluntat de continuïtat, amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

Continuant amb la necessitat de saber quina és la realitat i l’estat de la qüestió del sector, us presentem la desena edició de l’Anuari de l’Ocupació 2024. La seva funció bàsica és analitzar i conèixer l’estat i evolució del tercer sector social de Catalunya per contribuir a la seva millora. En aquest context es considera primordial seguir treballant en l’anàlisi i l’evolució d’aquest impacte en les diferents dimensions de les organitzacions socials i poder continuar amb la tasca d’incidència política amb l’objectiu de millorar l’estat del tercer sector social a Catalunya.

L’any 2021, després de la pandèmia, el format d’anuari va canviar pel format radiografia, amb la voluntat d’obtenir dades de manera més àgil i precisa: com una fotografia de l’estat actual de les entitats socials, des de diferents dimensions de les organitzacions. 

Enguany, per a aquesta desena edició recuperem el format tradicional d’Anuari, però amb una important novetat. Les dues entitats representatives del tercer sector català, La Confederació i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, uneixen esforços per realitzar, amb una sola enquesta, un únic qüestionari, el seu Anuari i el seu Baròmetre respectivament. Aquesta unió permetrà, així mateix,  aconseguir una mostra més gran i més diversa, i generar dades essencials per enfortir el nostre sector i influir en les polítiques públiques. D’altra banda l’explotació de les dades obtingudes permetrà enguany obtenir més dades quantitatives i qualitatives d’ocupació amb les que es nodriran ambdós estudis. Així doncs aquest estudi ens permetrà quantificar les característiques de qualitat de la situació laboral de les persones ocupades de les entitats, valorant alguns dels  trets rellevants que aporten dades de l’organització com la l’aplicació de la perspectiva de gènere, la formació, la conciliació de la vida familiar i laboral, entre d’altres aspectes.

Les tres temàtiques d’anàlisi de l’edició d’enguany de l'Anuari de l'Ocupació són:

  1. Tipus de contractació. Nombre de persones contractades, impacte de l’estacionalitat de la contractació, contractació indirecta.
  2. Perfil de persones contractades. Edat, formació, sexe i antiguitat.
  3. Relacions laborals i estructura salarial de l’entitat. Tipus de contracte laboral, jornada laboral, convenis col·lectius aplicats, salaris. Comparativa amb mercat laboral català.

L’Anuari 2024 és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, i elaborada per la Fundació Ferrer i Guàrdia.