Per quart any consecutiu –i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya– La Confederació impulsa l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat i l’evolució de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector dels serveis socials i d’atenció a les persones.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya es pot considerar avui dia un projecte consolidat que s’ha convertit en un instrument de referència per generar coneixement i discurs compartit sobre l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector; un instrument per reforçar el reconeixement del Tercer Sector Social com a agent social i econòmic amb capacitat de generar ocupació; un instrument d’anàlisi i treball per tots els actors vinculats; un instrument d’incidència política per reclamar una major inversió en el sistema de serveis socials com a eix fonamental de l’Estat del Benestar, avançant cap a models de concertació que permetin una major estabilitat dels serveis i de retruc, una millor qualitat de l’ocupació; i finalment, un instrument intern de millora contínua del propi sector, convençuts que la qualitat de l’ocupació repercuteix directament en la qualitat dels serveis que dia a dia desenvolupen les entitats socials del país.

Com sempre, l’èxit del projecte rau en el compromís i la implicació del sector. Sense la participació activa de totes i cadascuna de les entitats l’Anuari no seria una realitat. Moltes gràcies!

­L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb la col·laboració i l’expertesa en l’execució de la recerca de l’Observatori del Tercer Sector.

Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

2701 Descàrregues
Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

6760 Descàrregues