Premis La Confederació

Què femPremis La Confederació

Premis La Confederació

Què femPremis La Confederació

Convertits en un referent del tercer sector social, els Premis La Confederació tenen un doble objectiu: donar visibilitat i destacar el valor d’aportació del tercer sector social com a sector generador d’activitat econòmica a través de models de gestió que  aprofundeixen en la qualitat democràtica, en la transformació social, i amb l’impacte en la comunitat i en el territori; i promoure la rèplica de bones pràctiques i experiències a altres organitzacions del sector.

Els Premis La Confederació són una oportunitat privilegiada per donar visibilitat no només al què fa el tercer sector, sinó també com ho fa. Amb aquesta iniciativa volem contribuir al reconeixement social del tercer sector com a un sector amb alt impacte social i econòmic, posant en valor models de gestió propis de l’economia social.

QUÈ PREMIEM?

Històricament els Premis reconeixien públicament iniciatives que aportaven un valor diferencial en els àmbits de la transformació social o de la governança democràtica, fàcilment replicables per altres entitats, engrandint així les bones pràctiques del sector.

A la 8a edició dels Premis La Confederació (any 2024) es va introduir una novetat en l’estructura de les categories subjectes de ser guardonades. D’una banda es passa a 3 categories, i per l’altra es reformulen, per tal d’ajustar-les a la realitat de les nostres entitats, a les noves necessitats de les usuaries que atenen, i en definitiva a la canviant realitat social del país. Així doncs, des del 2024, es guardonen iniciatives enquadrades en aquestes 3 categories:

A. Governança i organització interna: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica, la participació i les bones pràctiques que promouen la cura dels equips, que treballen per la cohesió interna, que impulsen l’equitat de gènere, o que aposten per la millora dels usos i la gestió del temps, entre d’altres.

B. Innovació en nous productes i serveis: iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la generació de nous productes i serveis, que donen resposta a la realitat actual i les noves necessitats emergents.

C. Impacte en la comunitat: iniciatives amb alt impacte en la comunitat, amb voluntat de transformació social, que involucren a agents de la comunitat i provoquen canvis en l’entorn de proximitat de les entitats.

DOTACIÓ ECONÒMICA, GUARDONS I RECONEIXEMENTS

Els Premis La Confederació estan dotats amb 9.000 €, concedint-se 3.000 € per cadascuna de les categories. Es farà un vídeo promocional i testimonial de les 3 iniciatives guardonades, que serà lliurat a les entitats guanyadores. Aquest video es realitzarà les 3 setmanes següents després d’emetres el veredicte del Jurat. També se’ls farà entrega d’un guardó commemoratiu.

Totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull d’experiències (format digital i paper) amb l’objectiu de posar en valor i visualitzar la feina desenvolupada per les organitzacions del tercer sector social. Podeu consultar les d’anys anteriors a la pàgina del nostre web de Premis, clicant a cada edició. 

EL JURAT

Es nomenarà un jurat composat per diversos membres amb la participació de persones amb el següent perfil: 

• Representants de la junta directiva de La Confederació. 

• Representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 

• Persones expertes de l’àmbit universitari català. 

• Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del tercer sector i de l’economia social. 

• Representants de les entitats guanyadores d’edicions anteriors dels Premis. 

La decisió del jurat serà inapel·lable i comptarà amb una comitè tècnic assessor que farà una valoració prèvia. Els dictàmens que s’emetin per part d’aquest comitè es basaran en els principis d’independència, objectivitat i confidencialitat.

PREMIS LA CONFEDERACIÓ EN XIFRES

2024

 • FASE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

2023

60 candidatures presentades
 • Categoria Governança: 7 candidatures
 • Categoria Transformació Social: 53 candidatures

2022

46 candidatures presentades
 • Categoria Governança: 7 candidatures
 • Categoria Transformació Social: 39 candidatures

2021

37 candidatures presentades
 • Hem guardonat el compromís, la resiliència i la innovació de les entitats socials per continuar oferint serveis a les persones fent front a la COVID-19

2020

43 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  6 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  37 candidatures

2019

41 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  13 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  28 candidatures

2018

33 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  8 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  25 candidatures

2017

24 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  7 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  17 candidatures

Han rebut una menció especial del Jurat les següents entitats: Gimnàs Social Sant Pau, SCCL, Fundació Ajuda i Esperança, Associació Punt de Referència, Grup cooperatiu Entrem, Espigoladors i la Fundació Vicki Bernadet.

Els àmbits de les entitats premiades han estat: l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies, la integració social i educativa de persones amb discapacitats psíquiques o de col·lectius amb risc d’exclusió social, la reducció del malbaratament alimentari i la millora a l’accés a una alimentació adequada, la gestió de serveis i equipaments per a la infància i l’adolescència, l’ajuda i el tractament de les addiccions, l’educació dels infants i joves en risc d’exclusió social i pobresa, la garantia del dret a una llar digna i el foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social al nostre país. 

Donada l’excepcionalitat de l’any 2020 a causa de la COVID-19 varem fer uns Premis excepcionals, i dedicar la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context. Han resultat guardonades les següents iniciatives de:

SUPORTS

Els Premis compten amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Premis 2019