Premis La Confederació

Què femPremis La Confederació

Premis La Confederació

Què femPremis La Confederació

Convertits en un referent del tercer sector social, els Premis La Confederació tenen un doble objectiu: donar visibilitat i destacar el valor d’aportació del tercer sector social com a sector generador d’activitat econòmica a través de models de gestió que aprofundeixen en la qualitat democràtica i en la transformació social, amb alt impacte en la comunitat i en el territori; i promoure la rèplica de bones pràctiques i experiències a altres organitzacions del sector.

Els Premis La Confederació són una oportunitat privilegiada per donar visibilitat no només al què fa el tercer sector, sinó també com ho fa. Amb aquesta iniciativa volem contribuir al reconeixement social del tercer sector com a un sector amb alt impacte social i econòmic, posant en valor models de gestió propis de l’economia social.

Premis La Confederació en xifres

2023

60 candidatures presentades
 • Categoria Governança: 7 candidatures
 • Categoria Transformació Social: 53 candidatures

2022

46 candidatures presentades
 • Categoria Governança: 7 candidatures
 • Categoria Transformació Social: 39 candidatures

2021

37 candidatures presentades
 • Hem guardonat el compromís, la resiliència i la innovació de les entitats socials per continuar oferint serveis a les persones fent front a la COVID-19

2020

43 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  6 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  37 candidatures

2019

41 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  13 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  28 candidatures

2018

33 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  8 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  25 candidatures

2017

24 candidatures presentades
 • Categoria Governança:
  7 candidatures
 • Categoria Transformació Social:
  17 candidatures

Han rebut una menció especial del Jurat les següents entitats: Gimnàs Social Sant Pau, SCCL, Fundació Ajuda i Esperança, Associació Punt de Referència, Grup cooperatiu Entrem, Espigoladors i la Fundació Vicki Bernadet.

Els àmbits de les entitats premiades han estat: l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies, la integració social i educativa de persones amb discapacitats psíquiques o de col·lectius amb risc d’exclusió social, la reducció del malbaratament alimentari i la millora a l’accés a una alimentació adequada, la gestió de serveis i equipaments per a la infància i l’adolescència, l’ajuda i el tractament de les addiccions, l’educació dels infants i joves en risc d’exclusió social i pobresa, la garantia del dret a una llar digna i el foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social al nostre país. 

Donada l’excepcionalitat de l’any 2020 a causa de la COVID-19 varem fer uns Premis excepcionals, i dedicar la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context. Han resultat guardonades les següents iniciatives de:

Què premiem?

Volem reconèixer públicament iniciatives que aportin un valor diferencial bé sigui en l’àmbit de la Transformació Social, bé sigui en l’àmbit de la Governança Democràtica i que siguin fàcilment replicables per altres entitats, engrandint així les bones pràctiques del sector. Al ser ambdues categories molt àmplies, i des de la segona edició (2018), s’han establert dos nivells per cadascuna d’elles, sent doncs, 4 premis els atorgats.

Transformació social

Iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

 • Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.
 • Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

Governança Democràtica

Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

 • Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).
 • Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició serveis.

El premi

Els Premis La Confederació estan dotats amb 10.000€, concedint-se 2.500€ per cadascuna de les subcategories. Es farà un vídeo promocional i testimonial dels 4 projectes premiats, que serà lliurat a les entitats guanyadores i també se’ls hi fa entrega d’un guardó commemoratiu. Totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de transformació social, com a eina pensada per posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.

El Jurat

Es nomenarà un jurat composat per diversos membres amb la participació de persones amb el següent perfil: 

• Representants de la junta directiva de La Confederació. 

• Representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 

• Persones expertes de l’àmbit universitari català. 

• Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del Tercer Sector i de l’Economia Social. 

• Representants de les entitats guanyadores d’edicions anteriors dels Premis. 

• Professionals dels mitjans de comunicació.

La decisió del jurat serà inapel·lable i comptarà amb una comitè tècnic assessor que farà una valoració prèvia. Els dictàmens que s’emetin per part d’aquest comitè es basaran en els principis d’independència, objectivitat i confidencialitat.

Suports

Els Premis compten amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Premis 2019