Premis La Confederació 2021

Premis La Confederació 2021

Imatges de l’Acte de lliurament dels Premis La Confederació 2021 celebrat el dia 26 d’octubre a la Casa Convalescència de Barcelona.

Uns premis exepcionals per un any exepcional

En aquesta cinquena edició dels Premis La Confederació, el Tercer Sector Social ha volgut guardonar el compromís, resiliència, adaptació, transformació i innovació de les entitats socials per continuar oferint serveis a les persones amb la màxima qualitat, fent front a la COVID-19.

Davant un any excepcional, hem volgut fer uns premis excepcionals, i dedicar la cinquena edició dels Premis La Confederació a visibilitzar l’esforç que han realitzat totes les entitats del Tercer Sector Social i reconèixer experiències innovadores, creatives i valentes per adaptar-se al nou context.

Des d’una mirada àmplia s’ha volgut guardonar a iniciatives que hagin suposat un alt nivell d’innovació i adequació a la situació sobrevinguda per la pandèmia, mantenint o generant oportunitats per a les persones, especialment pels col·lectius més vulnerables, creant nous serveis i productes per donar resposta a les noves necessitats socials i impulsant transformacions organitzatives o noves maneres de treballar, intercooperant i treballant en xarxa.

Us convidem a veure el vídeo que hem preparat sobre aquesta edició tant especial dels Premis La Confederació 2021:

Les 37 candidatures presentades queden recollides en unes fitxes d’experiències i bones pràctiques referents per al conjunt del Tercer Sector Social

Iniciatives guardonades

“Conserves que cuiden” de la Fundació Espigoladors per davant una crisi sense precedents, unir forces amb les xarxes locals i veïnals emergents durant el confinament per distribuir aliments frescos (obtinguts en espigolades als camps) a les famílies amb dificultats; a més, van posar el seu obrador (que és un espai d’inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió social) a disposició de les necessitats socials del moment elaborant conserves vegetals amb alt valor nutritiu i fent-les arribar a les persones en situació de precarietat, especialment infants i persones grans.

“Re-connec@t” de la Fundació Solidança per captar i reparar 150 ordinadors i distribuir-los a aquelles famílies que no en disposaven i així combatre l’escletxa digital, especialment entre joves i infants, i fer que aquests poguessin mantenir les seves necessitats educatives durant el confinament. Gran part de les reparacions foren portades a terme per persones en risc d’exclusió, aconseguint així mantenir llocs de feina.

“Xarxa d’Entitats Socials 2021: Resposta comunitària a l’emergència social produïda per la crisi de la COVID-19” de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec per impulsar la col·laboració amb el veïnat i els serveis socials i de salut en l’època de pandèmia. Especialment per la creació d’una taula d’entitats socials al barri per fer recerca, recollida, emmagatzematge i distribució d’aliments i altres productes de primera necessitat, així com el recapte i distribució de donacions directes, i un llarg etcètera d’accions per donar resposta a les necessitats de les persones afectades per la crisi social de la COVID-19.

“Reflexes confinats” de Reflexes SCCL per crear un espai de contingut virtual, gratuït i de lliure accés on s’han emmagatzemat propostes lúdiques, educatives i de cures. Totes les propostes han estat creades per les treballadores de la cooperativa des que va aparèixer la pandèmia per millorar la salut emocional de les persones joves i la infància. Les activitats estan agrupades en blocs i són dirigides a un públic divers, especialment, aquell més afectat per la crisi de la COVID-19, infants i les seves famílies. Actualment es continua generant contingut.

Composició del Jurat

  • Joan Segarra i Ferran, president de la Confederació i  president del jurat
  • Ariadna Manent González | Directora Adjunta de Fundació el Maresme
  • Assumpció Ros Florenza | Directora de Fundació Santa Susanna
  • Ester Vidal Pujol-Xicoy | Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària. Ajuntament de Barcelona
  • Fidel Masreal Tudurí | Periodista de El Periódico de Catalunya
  • Fina Rúbio Serrano | Activista i experta en equitat de gènere
  • Francesc Hernández Torres | Cap del Servei d’Acció Social. Gerència de Serveis de Benestar Social. Diputació de Barcelona
  • Itziar Ruedas Retuerto| Responsable de Polítiques d’Igualtat de PIMEC
  • Roser Hernández Gurrera | Subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
  • Xavier Godàs Pérez | Sociòleg i especialista en moviments socials i teoria sociològica

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de:

 

 

Amb el patrocini de: