Negociació col·lectiva

Què femServeisNegociació col·lectiva

Negociació col·lectiva

Què femServeisNegociació col·lectiva

Com a agent social, La Confederació neix de la voluntat de contribuir a la regulació de les relacions laborals en el Tercer Sector i és en aquest marc que entre les seves principals finalitats estatutàries està la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, actualment La Confederació està present i incideix en els següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit català:

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

III Conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

III Conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

6391 Descàrregues
Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2022, 23 i 24

Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya 2022, 23 i 24

3918 Descàrregues

Sector dels Serveis d'Atenció Domiciliària

V Conveni col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

V Conveni col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

5425 Descàrregues

Sector de l’Acció i Intervenció Social amb col·lectius en risc d’exclusió

Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Conveni col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

8526 Descàrregues

Sector del Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

6424 Descàrregues

Sector de la Discapacitat

Escoles d'educació especial

Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

Conveni col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

5819 Descàrregues

Associacions per a centres de formació i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

5264 Descàrregues

Tallers discapacitat intel·lectual

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual de Catalunya

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual de Catalunya

6028 Descàrregues

Residències discapacitat intel·lectual

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

5554 Descàrregues

Cercador de convenis col·lectius

Convenis, acords i pactes col·lectius, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE.

Convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Consulta pública, registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Relacions laborals i qualitat del treball

Accés directe a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació d’interès sobre relacions laborals i qualitat del treball