Negociació col·lectiva

Què femServeisNegociació col·lectiva

Negociació col·lectiva

Què femServeisNegociació col·lectiva

Com a agent social, La Confederació neix de la voluntat de contribuir a la regulació de les relacions laborals en el Tercer Sector i és en aquest marc que entre les seves principals finalitats estatutàries està la negociació col·lectiva i el diàleg social.

Com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, actualment La Confederació està present i incideix en els següents convenis col·lectius sectorials d’àmbit català:

Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural

III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i sociocultural de Catalunya

1752 Descàrregues

Sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària

V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

V Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya

1645 Descàrregues

Sector de l’Acció i intervenció social amb col·lectius en risc d’exclusió

Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de risc 2013-2018

1589 Descàrregues

Sector del Desenvolupament infantil
i l’Atenció Precoç

Conveni Col·lectiu de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

Conveni Col·lectiu de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

1534 Descàrregues

Sector de la discapacitat i educació especial

Conveni Col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

Conveni Col·lectiu de treball del sector d’escoles d’educació especial de Catalunya

1674 Descàrregues
Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

Conveni d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

1576 Descàrregues
Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual o trastorn mental de Catalunya

Conveni de tallers per a discapacitat intel·lectual o trastorn mental de Catalunya

1685 Descàrregues
Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l

Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

284 Descàrregues

Cercador de convenis col·lectius

Convenis, acords i pactes col·lectius, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE.

Convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Consulta pública, registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball REGCON

Relacions laborals i qualitat del treball

Accés directe a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació d’interès sobre relacions laborals i qualitat del treball