Serveis

Què femServeis

Serveis

Què femServeis

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Oferim espais de participació interna, sectorials i transversals, per avançar col·lectivament com a sector: intercooperació, coneixement, etc.

REPRESENTACIÓ I INCIDÈNCIA

Defensem el Tercer Sector Social de Catalunya. Interlocutem amb les administracions públiques i altres agents socials, polítics i econòmics per la millora del conjunt del sector.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Regulem, conjuntament amb les organitzacions sindicals, el marc de relacions laborals dels àmbits d’activitat propis del Tercer Sector Social de Catalunya.

ASSESSORAMENT LEGAL

Assessorem i informem permanentment a les nostres entitats sòcies en els àmbits laboral, organitzatiu i de contractació pública.

MODELS DE COL·LABORACIÓ PÚBLICOSOCIALS

Impulsem canvis i fomentem la millora dels models de relació entre les administracions públiques i el Tercer Sector Social per la provisió de serveis d’atenció a les persones.

RECERCA

Promovem iniciatives de recerca i generació de coneixement amb l’objectiu d’aprofundir en qüestions estratègiques d’interès pel Tercer Sector Social.

JORNADES I ACTIVITATS

Oferim a les nostres entitats sòcies jornades, tallers i càpsules formatives per promoure la millora contínua del conjunt del Tercer Sector Social.

Programes específics d’acompanyament al Tercer Sector Social