Formació

Què femFormació

Formació

Què femFormació

La Confederació compta amb l’oferta formativa de les seves entitats sòcies, dividida en dues grans àrees: l’Àrea de Gestió i l’Àrea d’Intervenció.

Aquesta formació s’ajusta a les necessitats de les entitats i de les seves professionals, capacitant-les per afrontar en millors condicions els reptes que el sector té per endavant, ja sigui des del punt de vista de gestió organitzativa,  d’intervenció directa amb els col·lectius destinataris de les actuacions o de desenvolupament professional i personal.

A continuació teniu la relació d’entitats i cursos de formació vinculats a La Confederació on podreu trobar resposta a les vostres necessitats formatives.