Representació i incidència política

Què femServeisRepresentació i incidència

Representació i incidència

Què femServeisRepresentació i incidència

Espais de representació

La Confederació participa de diversos espais de representació institucional vinculats a institucions públiques.

 • Consell General de Serveis Socials. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Comissió de seguiment del Pacte per la Infància. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Taula i grups de treball del Pacte Nacional per a les persones amb Discapacitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Consell Assessor del Programa Economia Social (Aracoop). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Taula Integral d’infants i joves mirgats sols. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Taula de Governança de l’Educació en el Lleure. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya)
 • Grup de treball del Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d’atenció a les persones. Departament d’Economia i Hisenda (Generalitat de Catalunya)
 • Àmbit participat de l’Economia Social i Solidària. Ajuntament de Barcelona
 • Grup motor de l’Estratègia de Ciutat pel foment de l’Economia Social i Solidària 2030. Ajuntament de Barcelona
 • Taula de contractació pública. Ajuntament de Barcelona

Incidència política

La incidència política és una de les principals funcions de La Confederació. En representació del Tercer Sector Social, La Confederació defensa els interessos del sector no lucratiu d’atenció a les persones davant els diferents agents polítics i socials.

 • Administració pública autonòmica
 • Administració pública local
 • Administració pública estatal
 • Grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats
 • Sindicatura de Greuges
 • Organitzacions sindicals
 • Altres institucions i organismes relacionats amb el sector.

Incidència política 2019 en xifres

Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya

Impulsada i coordinada per La Confederació, l’any 2019 neix la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya per crear una estratègia d’unitat d’acció per revertir la situació d’infrafinançament crònic del sector, impulsar més i millors polítiques socials i assegurar un treball de qualitat.

La mesa està formada per organitzacions sindicals i patronals, col·legis professionals i Tercer Sector Social. En concret:

 • ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura)
 • ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials)
 • ASADE (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio)
 • CEESC (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya)
 • TSCAT (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya)
 • COPEC (Col·legi de Pedagogs de Catalunya)
 • CCOO (Comissió Obrera Nacional de Catalunya)
 • La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials)
 • Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya)
 • UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències).
 • La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació és membre fundador i part de la Junta Directiva de les següents organitzacions representatives de quart nivell: