Esperem la vostra resposta fins el dia 20/09! Radiografia 2. Estat i evolució de l’ocupació a les entitats socials (Anuari 2021)

Notícies

BlogNotíciesEsperem la vostra resposta fin...

Esperem la vostra resposta fins el dia 20/09! Radiografia 2. Estat i evolució de l’ocupació a les entitats socials (Anuari 2021)

L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya és el nou format de recerca que ens permetrà conèixer la realitat del sector, especialment després de més d’un any de convivència amb la pandèmia de la COVID-19. Aquest nou plantejament té com a prioritat obtenir diferents radiografies de l’estat en diferents dimensions de les organitzacions, a partir de quatre enquestes temàtiques, independents entre si, que es publicaran en diferents moments de l’any.

Ja hem llençat la segona radiografia, que té com a finalitat analitzar l’estat i evolució de l’ocupació de les entitats que componen el Tercer Sector Social de Catalunya. 

Amb aquesta enquesta, breu i concisa, volem conèixer, entre d’altres, quin ha estat l’impacte de la COVID-19 en la contractació a les entitats,  quin és el tipus de jornada laboral que hi predomina o  quines mesures laborals de nova implementació durant el període de pandèmia de la COVID-19 es continuen aplicant en 2021.

L’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, i elaborada per l’Observatori del Tercer Sector.

 

La realitat de la teva entitat és important per conèixer l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació al conjunt del Tercer Sector Social. Ja pots respondre l’enquesta breu!

La informació facilitada a través del qüestionari s’utilitzarà exclusivament per a finalitats de recerca, es tractarà de manera agregada i, per tant, anònima. 

Pots respondre fins el 20 de setembre