Pongo

Premis La Confederació 2024

Premis La Confederació 2024

HomeTercer Sector Social

Premis La Confederació 2024

Tercer Sector Social

PREMIS LA CONFEDERACIÓ 2024 - 8a edició

 “Sols podem fer molt poc, junts podem fer molt”  Helen Keller – Activista, escriptora i professora nord-americana sordcega.

Convertits en un referent i en un clàssic del tercer sector social, en les 8 edicions dels Premis La Confederació, s’han presentat un total de més de 300 iniciatives. 

La 8a edició dels Premis La Confederació introdueix una novetat en l’estructura de les categories subjectes de ser guardonades. D’una banda passem de 4 a 3 categories, i per l’altra les reformulem, per tal d’ajustar-les a la realitat de les nostres entitats, a les noves necessitats de les usuaries que atenen, i en definitiva a la canviant realitat social del país.

Els Premis La Confederació 2024 reconeixeran iniciatives que aportin un valor diferencial en matèria de governança de les organitzacions, de transformació social i d’impacte en la comunitat.

Les tres categories dels Premis són: 

A. GOVERNANÇA I ORGANITZACIÓ INTERNA
Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica, la participació i les bones pràctiques que promouen la cura dels equips, que treballen per la cohesió interna, que impulsen l’equitat de gènere, o que aposten per la millora dels usos i la gestió del temps, entre d’altres.

B. INNOVACIÓ EN NOUS PRODUCTES I SERVEIS
Iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la generació de nous productes i serveis, que donen resposta a la realitat actual i les noves necessitats emergents.

C. IMPACTE EN LA COMUNITAT
Iniciatives amb alt impacte en la comunitat, amb voluntat de transformació social, que involucren a agents de la comunitat i provoquen canvis en l’entorn de proximitat de les entitats.

En el moment de la sol·licitud s’haurà d’enquadrar la iniciativa presentada en alguna de les categories i modalitats establertes. La Confederació es reserva el dret de proposar un canvi de categoria/modalitat en el cas de considerar que la candidatura presentada s’ajusta millor a la naturalesa d’una categoria/modalitat diferent de la postulada.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

En breu farem pública la composició del Jurat, que estarà format, com en edicions anteriors, per destacats membres del tercer sector social, de l’àmbit acadèmic i de les 3 administracions implicades en els Premis.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública durant el 3r trimestre de 2024.

Aquest jurat comptarà amb el suport d’una secretaria tècnica que farà una valoració prèvia de les candidatures presentades. En qualsevol cas, els dictàmens que s’emetin per part d’aquesta secretaria tècnica es basaran en els principis d’independència, objectivitat i confidencialitat.

El jurat pot declarar desert el reconeixement en alguna de les categories si considera que les candidatures rebudes no responen als criteris d’aquestes bases.

El jurat podrà, a més, fer una menció especial -sense dotació econòmica- a alguna iniciativa que consideri que aporta un impacte destacat en algun dels àmbits objecte dels Premis.

DOTACIÓ ECONÒMICA, GUARDONS I RECONEIXEMENTS

Els Premis La Confederació estan dotats amb 9.000 €, concedint-se 3.000 € per cadascuna de les subcategories. Es farà un vídeo promocional i testimonial de les 3 iniciatives guardonades, que serà lliurat a les entitats guanyadores. Aquest video es realitzarà les 3 setmanes següents després d’emetres el veredicte del Jurat. També se’ls farà entrega d’un guardó commemoratiu.

Totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull d’experiències amb l’objectiu de posar en valor i visualitzar la feina desenvolupada per les organitzacions del tercer sector social. Podeu consultar les d’anys anteriors a la pàgina del nostre web de Premis, clicant a cada edició. 

La 8a edició dels Premis La Confederació compta amb els suports del Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.

Guardeu-vos la data!
L'acte de lliurament serà el 24 d'octubre a les 17:30h
al Born, Centre de Cultura i Memòria, de Barcelona

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de: