Comunicat de La Confederació davant l’impacte social, assistencial i organitzatiu arran de la pandèmia del COVID-19

Notícies

BlogNotíciesComunicat de La Confederació d...

Notícies

BlogNotíciesComunicat de La Confederació d...

Comunicat de La Confederació davant l’impacte social, assistencial i organitzatiu arran de la pandèmia del COVID-19

Des de La Confederació, l’associació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya que representa al sector no lucratiu d’atenció a les persones, i aglutina a més de 1.200 entitats socials del país, estem treballant per donar suport a les nostres entitats, oferint informació i coordinant les accions necessàries.

Així mateix, treballem al costat del Govern de Catalunya per fer front a la crisi creada pel Covid-19 i assegurar la màxima qualitat de servei i cobertura en l’atenció a les persones, així com minimitzar els riscos pels nostres professionals. Són moments difícils i en som conscients. Ens posem a disposició del Govern i de les administracions del país i farem front comú per contribuir i actuar des de la coresponsabilitat social i solidaritat, que caracteritza al nostre sector i a la societat catalana, a pal·liar amb totes les nostres forces aquesta situació excepcional.

El Tercer Sector Social aglutina prop de 100.000 persones treballadores. Les mesures que s’estan prenent i la situació global estant generant dos escenaris ben diferents pel que fa a l’activitat que gestionem. En uns casos parlem de pressió màxima per necessitat d’atenció en situació d’alta complexitat. Però en altres, parlem de tancament de serveis. Per això demanem a les autoritats que les mesures de prevenció i contenció del coronavirus vagin acompanyades d’instruccions que dotin de seguretat jurídica a les entitats, tant pel què fa a aspectes organitzatius com laborals.

Un 75% de les treballadores del nostre sector ho fan en l’àmbit de l’atenció directa, garantint l’atenció a persones especialment vulnerables, serveis residencials, o d’atenció domiciliària, entre d’altres. Serveis que no es poden aturar i s’han de garantir; de la mateixa manera que cal garantir la seguretat física de les treballadores. En aquest sentit, el teletreball no és una mesura que es pugui generalitzar.

El Tercer Sector i el conjunt del sector social necessitarà, igual que les empreses dels sectors més afectats, suport i respostes. Som, per tant, persones al servei de persones, som teixit social, però també econòmic.

Per poder-ho fer demanem al Govern i al conjunt de les administracions públiques competents:

– Protocols clars pel conjunt de serveis públics que gestionen les entitats socials i per tots els col·lectiu i àmbits d’actuació; posant el focus en la necessitat de clarificar les implicacions contractuals i laborals de les mesures preventives dictaminades per tal de dotar de la màxima seguretat jurídica a les organitzacions.

– Mesures de xoc econòmiques i d’acompanyament a les entitats socials per garantir la seva sostenibilitat.

Finalment, volem fer explícit el reconeixement a les professionals i a les entitats del Tercer Sector Social que, malgrat la situació extraordinàriament complexa, estan treballant permanentment per la cobertura dels drets socials de la ciutadania.

Tags: No tags