Coneixem a… Delta coop. del Baix Llobregat

Notícies

BlogNotíciesConeixem a… Delta coop. ...

Coneixem a… Delta coop. del Baix Llobregat

Amb la sèrie d’entrevistes “Coneixem a…” volem mostrar la tasca que fan les entitats del tercer sector social des de la base. Milers d’iniciatives i entitats que volem donar a conèixer i reconèixer, destacant el seu valor d’aportació del tercer sector social, el sector sense ànim de lucre que té cura de les persones.  

1.- Ens podeu explicar breument què és Delta cooperativa?

DELTACOOP és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense afany de lucre especialitzada en gestionar serveis d’atenció a la infància i a les seves famílies, constituïda al 1999 i ubicada a Viladecans. Som una gestora integral de serveis destinats a la millora de les condicions de vida dels infants i llurs famílies, i enguany estem d’aniversari: fem 25 anys!! I ho celebrem sota el missatge “Abraçades a un compromís”. 

Formem part de l’UCCAP, la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, entitat federativa fundada al 1997, que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya (CDIAP). Actualment dels 100 CDIAP que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública dins del Sistema Públic de Serveis Socials, un 95% són socis de la UCCAP. Igualment la nostra cooperativa també forma part de la FCTC Federació Cooperatives de Treball de Catalunya entitat que ens representa amb allò que en vincula a la nostra fórmula jurídica i la nostra manera de fer i ser empresa.

2.- Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19? Heu implementat
alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? Heu vist incrementar les usuàries ?

Igual que la resta de serveis d´atenció a les persones vàrem haver d’assumir una situació
sobrevinguda que ens va obligar a repensar com garantir l´atenció als nostres usuaris i continuar donant el servei durant el confinament, introduint canals de relació i atenció fins ara poc presents, com eren els espais telemàtics. Una manera de treballar que va arribar per quedar-se, evidentment no en el tracte directe amb els infants més petits però si de suport puntual amb els pares o en la gestió interna dels equips de professionals. Respecte la demanda es va evidenciar una davallada durant el 2020 arran del confinament, la
no assistència dels infants a les escoles i la reducció de les revisions pediàtriques però un cop recuperada la presencialitat l´increment va ser exponencial a tota Catalunya. Una xarxa d´atenció precoç que segons dades del propi Departament Drets Social van donar atenció a 40.025 infants al 2020, 44.248 al 2021 i arribant per sobre dels 50.000 al 2023. Fet que tot i les millores de finançament dels darrers anys posa de manifest la necessitat de continuar reforçant els serveis i actualitzant recursos per ajustar la resposta a les necessitats reals d´atenció de la població. Actualment 1 de cada 10 infants a Catalunya estarà serà ates per la xarxa púbica d´atenció precoç.

3.- Quins valors i punts forts creieu que té la vostra entitat i què aporta al territori?

DELTACOOP és una entitat fortament arrelada al territori, que treballa en xarxa i reconeguda
per la resta d´agents socials. Els nostres principals punts forts serien l’altíssim nivell de compromís amb la nostra pràctica professional, la vocació social innata com a entitat gestora de serveis públics, la responsabilitat assumida per tots els professionals que formen part de la cooperativa; a més d’una organització experta i especialitzada en l’àmbit on desenvolupem la nostra activitat. Podríem també evidenciar que són un equip, fort, cohesionat i consolidat que treballar de forma obstinada per la millora de les condicions de vida dels nostres usuaris i per la qualitat de l’ocupació i cura de les persones que formen part de l´entitat. Dintre del serveis i experiències que actualment gestionem potser destacaria per la seva part més innovadora el projecte LA SALETA. La Saleta és una aula d´atenció especialitza per infants amb una greu discapacitat o pluridiscapacitat de 0 a 6 anys, emmarcat dins l’Escola Bressol Municipal de Ca n’Aimeric de Castelldefels. Ofereix una atenció específica, que contempla les necessitats psicològiques, educatives, socials i sanitàries de l’infant i de la seva família. DELTACOOP detecta l’existència d’un buit assistencial a la xarxa de serveis públics vers l’atenció d’aquesta tipologia d’infants especialment en la franja de 0 a 3 anys i veu necessari articular un projecte que garanteixi l’enfocament global de les seves necessitats. L’interès social és oferir una atenció integral per aquests nens/es i fer un suport a la seva família dins un recurs inclusiu i de proximitat, garantint el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats millora de la qualitat de vida.

4.- Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda
política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

El passat dia 16 juny vàrem celebrar com a sector el Dia de l´Atenció Precoç, un moment de reivindicació i visualització de les necessitats de la petita infància amb necessitats de suport en el seu desenvolupament. Sota el missatge “Fem visible, allò invisible”; compartim la necessitat de posar mirada en tots els professionals que vetllen pel benestar integral dels infants en els seus primers sis anys de vida i les seves famílies. Compartit amb l´UCCAP plenament els 3 temes claus per ubicar a l’agenda pública serien; en primer lloc treballar cap a un sistema d´atenció precoç avançat i integral de suport al desenvolupament infantil per posar al centre infants i les seves famílies.
En segon, una gestió interdepartamental, amb la participació coordinada dels Departaments de Drets Socials, Salut i Educació, amb vocació d’establir una porta d’entrada única d´entrada als serveis públics. I per últim més inversió en polítiques actives de protecció, promoció i prevenció en salut mental de la primera infància.

5.- Quins són, segons el teu punt de vista, els 3 principals reptes del tercer sector social a Catalunya a data d’avui?

Continuar treballant de forma compromesa cap a una ocupació de qualitat, estable, igualitària i de cura dels professionals. En relació a la prestació dels serveis vetllar per la garantia del drets dels de les persones ateses, demostrant la nostra vocació de transformació social i de compromís. Per últim, reconduir els nostres esforços de forma coordinada i col.laborativa cap a una societat més cohesionada i inclusiva.

Algunes imatges dels CDIAPs de Viladecans i de Castelldefels
Gemma Garcia, gerent de Delta coop.