Entrevista a Domènec Domènech, gerent institucional i de digitalització de l’Associació Coordinadora Sinergia Social

Notícies

BlogNotíciesEntrevista a Domènec Domènech,...

Entrevista a Domènec Domènech, gerent institucional i de digitalització de l’Associació Coordinadora Sinergia Social

Amb la voluntat de donar a conèixer la gran tasca que es fan les nostres entitats sòcies, aquest mes de febrer entrevistem a en Domènec Domènech, de l’Associació Coordinadora Sinergia Social, on hi desenvolupa tasques de gerència institucional i digitalització. 

Ens podeu explicar breument què és Sinergia Social, què representa i quina feina feu?

Sinergia Social és una associació coordinadora que neix l’any 1996 amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a entitats dels àmbits del benestar i d’interès general

Proveïm els serveis de suport en les àrees funcionals de l’organització, de manera que les 19  entitats que s’hi han agrupat, gaudeixen equitativament d’aquests recursos comuns: tècnics, administratius, financers, recursos humans, tecnològics, comunicació, qualitat… amb l’objectiu  que es puguin focalitzar en el compliment de la seva pròpia missió.

Les entitats ofereixen els seus serveis directes d’atenció, formació i ocupació a diversos  col·lectius: infància, adolescència, joventut, tractament per drogodependència, persones amb  discapacitat derivada de malaltia mental, recerca activa de feina, formació, persones  afectades per VIH/sida, persones que compleixen mesures judicials i persones grans amb  dependència.

Les entitats que conformen Sinergia Social són de diferents tipologies. Agrupem a 8 fundacions, 5 associacions, 4 entitats mercantils de l’àmbit social i a 2 empreses d’inserció, arreu del territori català.   

 
Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19 i quin ha estat l’impacte sobre els col·lectius que ateneu i sobre els serveis que dueu a terme?

La pandèmia ens va sorprendre, com a tothom, i ens va obligar a repensar-ho una mica tot, per poder continuar donant els nostres serveis. A la Coordinadora  Sinergia Social ens va coincidir, a més, al mig d’un canvi d’ubicació de la seva seu social a Barcelona. 

Les instal·lacions actuals són molt més àmplies i ens van permetre la distància social mantenint la continuïtat de bona part dels serveis i projectes, atenent de forma presencial i complint les mesures de seguretat

El canvi de seu ha propiciat la renovació integral de la nostra plataforma tecnològica, connectant tots el centres de treball dels diferents centres i serveis de les nostres entitats als  nous servidors centrals. Això ha facilitat incorporar el teletreball amb celeritat i de forma  generalitzada.

Les entitats han incorporat el format híbrid d’atenció (telemàtic i presencial). Tanmateix, la pandèmia ha generat un fort impacte econòmic i organitzatiu a causa dels confinaments,  les substitucions, l’aplicació dels protocols sanitaris… desajustant greument els pressupostos, incloses les noves  despeses sobretot en materials de protecció: mascaretes, gels hidroalcohòlics, guants, termòmetres…

 
Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

El compromís de les administracions públiques (Estatal, Autonòmica i Locals) per habilitar un decidit increment de la inversió pública social, per prevenir i pal·liar eficaçment la vulnerabilitat i les desigualtats creixents, els processos d’empobriment i la cronificació de la pobresa de les famílies, als territoris, i les problemàtiques de l’habitatge i el sensellarisme (en el marc de  l’exclusió social en clau de gènere, edat, procedència, competències digitals, oportunitats laborals i formació).

 
Quins creus que són els 3 principals reptes del Tercer Sector Social a Catalunya a data d’avui?

Considerem prioritària l’aprovació i implementació del triple marc legislatiu: la Llei del Tercer Sector, la Llei de l’Acció Concertada per la gestió de serveis públics d’atenció  a les persones i la Llei de l’Economia Social i Solidària

Aquest marc legislatiu marcarà el futur. Condicionant el rol d’incidència de les entitats, en la defensa dels drets dels  col·lectius més vulnerables, el rol de les entitats no lucratives en la col·laboració i coproducció  de polítiques socials des de l’interès general i, el bé comú, el rol de la iniciativa social en la promoció de programes i serveis que facin efectius aquests drets socials. 

 
I per acabar, què us aporta formar part de La Confederació i com podem contribuir plegats a afrontar aquests reptes?

Formar part de La Confederació ens enriqueix i ens capacita per afrontar els reptes i les  responsabilitats que com organització assumim cada dia.

Col·laborar per bastir entre tots, una veu tan representativa com la de La Confederació, ens fa més forts per promoure amb eficàcia, la qualitat de l’ocupació dels nostres professionals, la millora dels models de contractació i concertació i la vigilància col·lectiva del compliment dels  compromisos que transformen en realitat les meres formulacions de les polítiques socials.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El model integrat de Sinergia Social permet a les entitats agrupades centrar la seva activitat i aconseguir la missió com a entitat dins la societat; al mateix que els hi permet comptar amb serveis organitzatius de gestió suport necessaris per al funcionament d’una organització del Tercer Sector.
Gràcies a les diverses entitats que formen part de l’Associació Coordinadora Sinergia Social, es pot atendre les necessitats de bona part del territori català.