La Confederació es reuneix amb Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació es reuneix amb...

La Confederació es reuneix amb Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya

Una delegació de la junta directiva de La Confederació s’ha reunit aquesta tarda amb el Molt. Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball del Govern de la Generalitat de Catalunya

En el marc de la reunió se li han exposat les principals preocupacions i demandes de La Confederació, que queden resumides en els següents 6 punts:

1.- Desplegament del triple marc legislatiu de reconeixement i suport al Tercer Sector Social:

  • Elaboració i tramitació de la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya de la mà de l’AESCAT (Associació Economia Social Catalunya) a partir del document de bases acordat amb el Conseller El Homrani i presentat públicament el passat mes de desembre de 2020.
  • Elaboració i tramitació de la Llei d’Acció Concertada de serveis d’atenció a les persones.
  • Elaboració i tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya.

2.- Reforçar les polítiques d’ocupació i formació per les professionals del sector vinculades al SOC i al Consorci per a la Formació Continua.

3.- Millorar el marc de relacions laborals i continuïtat del compromís de la Direcció General de Relacions laborals de posar en marxa un grup de treball compartit sobre el mapa de relacions laborals al Tercer Sector Social de Catalunya i assolir el finançament adequat per una progressiva  equiparació de les condicions laborals i salarials respecte la funció pública.

4.- Enfortiment del Tercer Sector Social amb un pla de suport i programes específics.  

5.- Impuls de mesures de suport al sector per fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia de la COVID-19 que incloguin al conjunt d’entitats del Tercer Sector Social (sobrecostos, pèrdua d’ingressos,…)

6.- Participacipació del Tercer Sector Social en els fons de recuperació econòmica Next Generation com a sector d’activitat econòmica amb alt potencial transformador i centrat en la millora de la qualitat de vida de les persones.

Des de La Confederació agraïm al conseller Roger Torrent l’espai de diàleg. Tal i com hem comentat, la doble dimensió Empresa-Treball encaixa plenament amb la dimensió socioempresarial del Tercer Sector Social que representem des de La Confederació.