Neix la primera patronal del Tercer Sector d’àmbit estatal: CESSLE

Notícies

BlogNotíciesNeix la primera patronal del T...

Neix la primera patronal del Tercer Sector d’àmbit estatal: CESSLE

El passat dilluns 27 de setembre es va formalitzar l’acte de presentació a la ciutat de Madrid de CESSLE (la Confederación de Empleadores Sociales Sin Ánimo de Lucro). A l’acte de constitució i presentació d’aquesta nova patronal va comptar amb la presència i participació dels seus 5 membres: el Grupo Social Lares, i el seu president Juan Vela, la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección a la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil (FEPJJ), amb Daniel Bueno, president de la Federació, l’ Organización Estatal de Asociaciones de Intervención Social (OEIS), i el seu president Borja Fernández, la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME), i el seu vice president Miguel Ángel Segura, i la Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEISS), representada pel seu president, en Xavier Puig , president d’ECAS i membre de la junta directiva de La Confederació

Prèviament a la signatura de l’acta de constitució de CESSLE els seus integrants han recordat als presents el motiu de la seva unió com a nova patronal. “L’objectiu és simple: fer front a la desigualtat i exclusió social existents a Espanya”, ha destacat Juan Vela del Grup Sopcial Lares. Per a Daniel Bueno, president de FEPJJ, “les estadístiques oficials no recullen bé la realitat del Tercer Sector. D’aquí, la necessitat de comptar amb CESSLE per a ajudar a articular un nou marc de relacions laborals i econòmiques que respongui eficaçment a les necessitats del sector”. Borja Fernández, president de OEIS ha recalcat que “no només volem garantir la sostenibilitat del sector sinó millorar de les condicions de treball i de la dignificació de les professionals que hi treballen en ell”.

Per a Xavier Puig, vicepresident de AEEISS, els principals reptes de la nova patronal són “ser interlocutors davant sindicats, Administració, organismes internacionals i la resta de patronals; ser capaços de transformar el model econòmic actual a un nou, impregnat amb els valors propis del Tercer Sector; que l’atenció a les persones no sigui un negoci; combatre a l’Administració i la seva imposició d’un model que no té en compte a la persona”.

Finalment, Miguel Ángel Segura, vicepresident de AEFYME, va aprofitat l’acte per a recordar que el Tercer Sector, tal com el coneixem en l’actualitat, res té a veure amb el que era “fa quaranta anys on totes les actuacions estaven en mans de voluntaris, personal sense qualificar; on la relació amb l’Administració es limitava a sol·licitar i rebre subvencions”.

La posada en marxa de CESSLE simbolitza un compromís durador, estable i sincer de les actuals cinc entitats signants, que tenen com a principal objectiu dignificar i millorar, entre altres, les condicions de vida dels treballadors del Tercer Sector.