Comunicat conjunt d’UPIMIR, ACES, ACAD, CESOCAT i La Confederació sobre el futur conveni català d’atenció a la gent gran

Notícies

BlogNotíciesComunicat conjunt d’UPIM...

Comunicat conjunt d’UPIMIR, ACES, ACAD, CESOCAT i La Confederació sobre el futur conveni català d’atenció a la gent gran

Com a continuació del primer comunicat conjunt que fèiem el passat dia 11 de febrer sobre l’acord per constituir el primer conveni català d’atenció a la Gent Gran, i un cop celebrada ahir tarda la reunió amb l’equip del Conseller El Homrani, les organitzacions sotasignants volem posar de manifest les següents consideracions:

  • La nostra total sorpresa i profund malestar al veure que la reunió que vam demanar al Conseller El Homrani el passat dia 28 de gener es produïa – sense la presència del Conseller – el mateix dia que, unes hores abans, el Govern anunciava en roda de premsa un increment del 4% de les tarifes dels serveis d’atenció a la gent gran el 2021.
  • Celebrem qualsevol increment de tarifes que permeti avançar fermament cap a la millora dels serveis d’atenció a la gent gran i de les condicions dels equips professionals que hi treballen de forma incansable. Però una vegada més hem de recordar que aquest increment s’ha pactat de forma bilateral amb només una de les organitzacions empresarials representatives del sector, ACRA, i que ha estat condicionat a l’existència d’un acord previ per la constitució d’un primer conveni col·lectiu català d’atenció a la gent gran que, entre d’altres qüestions, no té en compte la pluralitat del sector, debilita altres marcs reguladors històrics com el dels serveis d’atenció domiciliària i incrementarà les desigualtats entre professionals, provocant dobles escales salarials en funció d’on provingui el finançament de les places (públic o privat).
  • A partir del Decret Llei 9/2021 publicat avui mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya on queden fixades les noves tarifes de la Xarxa Pública i gestió delegada, pertoca ara a totes les organitzacions empresarials i als sindicats representatius iniciar la negociació col·lectiva per traslladar les millores tarifàries a les condicions laborals i salarials de les professionals. Com ja hem manifestat en anteriors ocasions, les organitzacions sotasignants estem totalment disposades a treballar per construir els consensos necessaris per fer realitat un primer conveni col·lectiu català de centres residencials i d’atenció diürna a la gent gran que doni cobertura a la pluralitat del sector i al conjunt de les persones treballadores. Hi estem compromesos i confiem que aquesta feina no es vegi condicionada per uns acords previs que no recullen les necessitats de totes les parts.

Entitats signants del comunicat:

  • Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)
  • Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD)
  • Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES)
  • La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
  • Associació Empresarial CESOCAT
Tags: No tags