Davant l’escenari de reobertura progressiva de centres i serveis socials d’atenció a les persones, la Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya ha presentat un pla de desescalada al Govern de la Generalitat de Catalunya (Presidència, Afers Socials i Famílies i Salut) i a les entitats municipalistes.

Notícies

BlogNotíciesDavant l’escenari de reobertur...

Notícies

BlogNotíciesDavant l’escenari de reobertur...

Davant l’escenari de reobertura progressiva de centres i serveis socials d’atenció a les persones, la Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya ha presentat un pla de desescalada al Govern de la Generalitat de Catalunya (Presidència, Afers Socials i Famílies i Salut) i a les entitats municipalistes.

La Confederació, conjuntament amb les seves entitats sòcies, ha elaborat un Pla de desescalada per a la reobertura dels centres i serveis socials d’atenció a les persones. Aquest extens Pla compta amb dues parts: una primera de consideracions generals i una segona amb aquells aspectes que cal tenir en compte per cadascun dels àmbits, tipus de serveis i col·lectius atesos. En concret, es presenten propostes i mesures específiques per la reobertura progressiva de centres i serveis d’atenció precoç, d’atenció a la gent gran, d’atenció a la discapacitat física, a la paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, a la discapacitat intel·lectual, a la salut mental i a la infància.

Donada l’àmplia diversitat de tipologies de serveis d’atenció a les persones, cal analitzar en cada cas per preveure com i de quina manera s’ha d’anar fent l’esmentada desescalada: centres de dia gent gran, serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, serveis prelaborals per a persones amb problemàtica de salut mental, escoles d’educació especial, centres de desenvolupament i atenció precoç, serveis de teràpia ocupacional, serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar, entre molts d’altres.

Amb caràcter general, des de La Confederació reclamem:

  • Espais de treball específics per la participació del Tercer Sector Social i alerta de la importància d’adequar els plans de desescalada a les especificitats de cada àmbit, servei i col·lectiu.
  • Instruccions clares de reobertura de centres i serveis socials per part de les autoritats competents.
  • Assegurar la cobertura dels sobre costos necessaris per assegurar entorns de treball segurs tant pels usuaris com pels professionals.

Demanem, doncs, comptar amb l’expertesa i coneixement de les entitats del Tercer Sector Social a l’hora de dissenyar i validar els plans des de les autoritats competents. Per fer-ho, cal que des de les administracions responsables dels serveis s’articulin els espais d’interlocució i treball adequats per dissenyar els plans de desconfinament de forma participada i col·laborativa amb el sector, comptant amb la visió dels diferents àmbits d’activitat.

De la mateixa manera que va haver-hi decrets, ordres i instruccions específiques sobre la suspensió de l’activitat i tancament de centres o serveis, es demana que l’autoritat competent clarifiqui mitjançant instruccions clares el “quan” i “com” s’ha de fer la reobertura de l’activitat, assegurant en tot cas la salut i seguretat d’usuaris i professionals.  L’administració ha de preveure la manera d’acompanyar i donar suport a les entitats socials en la cobertura dels sobre costos que implicarà la reobertura progressiva de centres, serveis i activitats, així com el compliment dels protocols sanitaris que es puguin establir: material de protecció, termòmetres,  serveis de desinfecció, adequació dels espais de treball, substitució de baixes laborals i contractació de nou personal per reforçar equips d’atenció directa, etc.). Segons dades de La Confederació només en el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, les entitats socials del país han suportat ja més de 85 milions d’euros de sobre costos derivats de la crisi del Coronavirus. 

Podeu consultar el text complert del Pla de desescalada per la reobertura dels centres i serveis socials d’atenció a les persones #Covid-19 en el següent enllaç:

Tags: No tags