Orientació

Què femOrientació

Orientació

Què femOrientació

Què és el programa PROJECTA’T?

El programa PROJECTA’T impulsa  actuacions d’orientació  i de prospecció adreçades a persones treballadores ocupades, per tal d’acompanyar-les en el seu procés d’adaptació envers els canvis dels sectors productius i del propi lloc de treball, bé sigui per promocionar o per canviar de sector o d’ocupació. 

Des del Consorci entenem l’orientació  com l’instrument bàsic per l’adquisició d’eines i recursos per a la presa de decisions en relació amb la trajectòria i l’objectiu professional. L’orientació cal dur-la a terme al llarg de la vida de les persones, tenint en compte les seves capacitats, interessos, preferències, aspiracions i motivacions i, en definitiva, el seu moment vital per desplegar el seu talent. 

Les actuacions de prospecció  tenen dues finalitats: per una banda, la de donar a conèixer els serveis inclosos en el sistema de formació i qualificació professional al teixit productiu;  per l’altra, la de copsar les necessitats, demandes i reptes dels diferents sectors i nodrir així les actuacions d’orientació.  

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa un nou programa impulsa d’orientació  i de prospecció per a persones treballadores en actiu.
Quines entitats vinculades a La Confederació estan oferint aquest servei d’orientació en el marc del programa PROJECTA’T

Trobareu a continuació una relació de les entitats amb les persones de referència del programa PROJECTA’T i les seves dades de contacte.

Catalonia Fundació Creactiva
Evelia García
[email protected]
T/ 93 580 52 27
+ informació: www.cataloniafundacio.cat/

El CAE
Rosa Porquet Prat
[email protected]
T/ 93 872 57 89
+ informació: cae.cat/nivells/editorweb/titular/orientacio-i-prospeccio-pagina

DRECERA, SCCL
Raquel Sayas Lloris
[email protected]
T/ 672 150 219 / 93 447 22 88
+ informació: sefor.drecera.org/formacio-continua-subvenvionada/

Fundació Drissa
Martina / Marina
[email protected]
T/ 972 24 93 44
+ informació: fundaciodrissa.com

Fundació Intermèdia
Anna Suárez
[email protected]
T/ 607 01 68 92
+ informació: fundaciointermedia.org/programa-projectat/

Fundació Gentis
Rosa Cardona
[email protected]
T/ 638 03 11 44
+ informació: www.gentis.org/

Fundació Pere Tarrés
Mercedes Furlan
[email protected]
T/ 696 92 00 75
+ informació: peretarres.org/formacio/area-insercio-laboral/acreditacio-competencies-professionals

Fundesplai
Lola Guerra
[email protected]
T/ 93 551 15 33 ext 695
+ informació: formacio.fundesplai.org/serveis/servei-dorientacio-laboral/

Fundació AMPANS 

Fundació Privada MARPI

 

Fundació Verge Blanca 

Vídeo de la sessió informativa (24/03/2023) impartida per Àlex Lobaco, subdirector de programes del del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunyaque ens ha exposat el programa PROJECTA’T, amb especial incidència a les entitats del Tercer Sector Social.