Propostes del Tercer Sector Social davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer de 2021

Notícies

BlogNotíciesPropostes del Tercer Sector So...

Propostes del Tercer Sector Social davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer de 2021

El passat 30 de desembre de 2020 La Confederació, com a entitat representativa del Tercer Sector Social de Catalunya, i davant les eleccions al Parlament de Catalunya que s’han de celebrar el proper 14 de febrer de 2021, ha redactat un document d’onze propostes, instant al conjunt de forces polítiques del país a construir un acord polític per a dur-les a terme.

 1. Implementar el Pla Estratègic de Serveis Socials i dotar-lo dels recursos econòmics necessaris.
 2. Desplegar l’Acord per una Catalunya Social, signat el passat 31 de juliol de 2020.
 3. Impulsar al IV Pla de suport al Tercer Sector Social de Catalunya.
 4. Aprovar la Llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, el qual document de bases va ser presentat públicament, i en seu parlamentària, el passat dia 11 de desembre de 2020.
 5. Aprovar la Llei d’acció concertada per la prestació de serveis de caràcter social i d’atenció a les persones.
 6. Aprovar la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya.
 7. Revertir el greuge històric d’infrafinançament del sector, tant a nivell autonòmic com local.
 8. Avançar cap a l’equiparació salarial de les professionals del sector respecte la funció pública.
 9. Resoldre el deute de la Generalitat de Catalunya amb les entitats socials del país.
 10. Impulsar mesures de suport per minimitzar l’impacte econòmic de la pandèmia COVID-19 a les entitats socials.
 11. Promoure la millora competitiva del Tercer Sector Social com a aliat estratègic en el desplegament de les polítiques de recuperació econòmica i social.

Aquestes 11 demandes, enviades a tots els grups polítics amb representació parlamentària, les podeu trobar ampliades en el següent document:

Tags: No tags