La Confederació reclama compromisos més ferms amb el Tercer Sector Social

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació reclama compro...

La Confederació reclama compromisos més ferms amb el Tercer Sector Social

Com a entitat representativa del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació va presentar al conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària un document amb 11 propostes per avançar decididament cap a una legislatura social.

Arribada la darrera fase de campanya i revisats els programes electorals, reclamem compromisos més ferms amb el Tercer Sector Social i una aposta clara per avançar cap a models de col·laboració publicosocials que assegurin d’una vegada per totes la no mercantilització dels serveis d’atenció a les persones i el reconeixement del Tercer Sector Social com a agent indispensable pel desplegament de les polítiques socials i la garantia de drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable.

Són diverses les candidatures que apunten en aquesta línia. Per exemple, ERC afirma en el seu programa que “les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis públics d’atenció a les persones, amb vocació social, comunitària i no mercantil”. En Comú Podem es compromet a “impulsar una llei d’acció concertada per a la prestació de serveis de caràcter social i d’atenció a les persones. Un marc legislatiu que asseguri la qualitat en l’atenció, la no mercantilització dels serveis i la periodització del sense afany de lucre en la gestió dels recursos públics per transitar cap a un nou model de col·laboració publicosocial que estableixi un marc de relació estable i permanent amb les entitats socials i el tercer sector”; el PSC també posa negre sobre blanc la voluntat de “promoure una Llei de concertació social que garanteixi la qualitat en la prestació dels serveis públics i l’estabilitat en la gestió dels recursos per part de les entitats del tercer sector social”; el PDeCAT es compromet a “aprovar la Llei d’acció concertada per la prestació de serveis de caràcter social i d’atenció a les persones, que permeti incorporar un finançament mes estable i transparent a les entitats socials prioritzant el concert, amb conveni plurianual, a les subvencions”; Junts “aposta per la col·laboració público privada combinada amb la col·laboració público social que garanteix la creació de valor públic allà on l’administració per si sola no pot arribar”; i Ciutadans es compromet a “regular els concerts socials com a fórmula per a la gestió dels recursos i la prestació de serveis assistencials per al Tercer Sector”.

Celebrem que la proposta de llei d’acció concertada que el Tercer Sector ve reclamant des de l’any 2017 se situï en l’agenda política, però reclamem ja des d’ara majors concrecions que – més enllà de titulars – permetin veure amb claredat quin és el model de país que es vol construir en aquesta propera legislatura.

En paraules del President de La Confederació, Joan Segarra: “Aquesta ha de ser la legislatura definitiva per aprovar un nou marc regulador que exclogui els serveis d’atenció a les persones de la contractació pública i garanteixi que ningú fa negoci amb la gestió de serveis públics. No ens podem permetre més dilacions. Demanem fermesa i celeritat als partits polítics”.

Sobre altres marcs legislatius que també reclamem per reforçar i enfortir el sector, Junts, En Comú Podem, ERC i el PSC fan una aposta clara per impulsar una Llei del Tercer Sector Social; i tots els partits excepte el PP i el PSC es comprometen a elaborar la Llei catalana de l’Economia Social i Solidària.

Amb tot, des de La Confederació apel·lem una vegada més a construir un acord polític entre totes les forces que formaran el nou Parlament de Catalunya per avançar cap a una Catalunya més social, apostant per polítiques que enforteixin l’estat del benestar i donin resposta als reptes socials que tenim com a país. És urgent i necessari. I com sempre hem fet, des del Tercer Sector Social serem exigents en el compliment d’aquests compromisos electorals.

Tags: No tags