Comunicat sobre l’Acord per constituir el primer conveni català d’atenció a la Gent Gran

Notícies

BlogNotíciesComunicat sobre l’Acord ...

Comunicat sobre l’Acord per constituir el primer conveni català d’atenció a la Gent Gran

Davant l’anunci el passat dia 9 de febrer de 2021 d’un Acord per a la constitució del primer conveni català d’atenció a la gent gran signat per les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (UCH) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), i els sindicats majoritaris al sector, UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, les organitzacions empresarials sotasignats no presents en la signatura de l’acord volem posar de manifest algunes consideracions en relació al seu contingut i forma.

  • Com a entitats representatives que som en aquest sector, compartim la necessitat de regular un marc de relacions laborals propi d’àmbit català, així com la de millorar les condicions del col·lectiu professional que treballa en l’atenció a la gent gran del nostre país. És sens dubte un objectiu compartit i així s’ha demostrat des de l’any 2017 amb la creació d’un full de ruta on patronals i sindicats venim incidint conjuntament per fer realitat les millores que tots volem en benefici de les persones ateses, de les persones treballadores i de tot el sector
  • L’Acord ha estat subscrit per només tres de les vuit patronals del sector i en cap cas representa la diversitat de realitats que conformen a data d’avui el sector. Un sector plural on conviuen iniciatives socials i empresarials petites i grans, amb finançament públic, privat o mixta, o amb diferents tipologies de serveis i usuaris, entre d’altres especificitats.
  • L’inici de la negociació, ara fa tres setmanes, de l’Acord que s’ha donat a conèixer, partia de la manifestació de la patronal ACRA conforme existia un pacte previ amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per fer efectius increments plurianuals de les tarifes públiques vinculades als serveis d’atenció a la gent gran que permetrien millores en les condicions salarials dels professionals. Un pacte bilateral que no s’havia compartit en cap moment amb la resta de patronals.
  • L’escenari d’Acord que se’ns va oferir era inamovible i innegociable. També se’ns va donar per tancada la representativitat patronal en la possible constitució de la mesa negociadora del conveni i que com ja hem dit, no s’ajusta a la pluralitat del sector.
  • Les organitzacions empresarials que no hem estat presents en la signatura de l’Acord hem manifestat reiteradament – durant tot el procés – la nostra voluntat de treballar de forma conjunta tant amb les organitzacions sindicals i empresarials, com amb la Generalitat, i així ho hem expressat explícitament i diverses vegades a totes les parts.
  • Considerem que els termes de l’Acord signat deixa moltes incerteses sobre la situació dels professionals dels centres que no disposen de finançament públic, o en els que aquest finançament és minoritari, i que representa com a mínim al 30% de les places a Catalunya. Nosaltres no contemplem que en un sector tant essencial com aquest s’acabi instaurant una doble escala salarial a la que es veurien abocats com a mínim un terç de les persones treballadores del sector a Catalunya, els que treballen en centres amb la majoria de places privades. No entenem com les parts signants i el propi Departament accedeixen a un plantejament on s’incrementen les desigualtats en funció d’on prové el finançament de les places.
  • Les places privades a les residències no podran en cap cas fer front a l’escenari que planteja l’Acord per dues raons principals: en primer lloc, perquè no totes les persones residents podran fer front a un augment del preu de les places i, en segon lloc, i prou important, perquè els contractes actuals de les places privades no permeten una modificació lliure de les condicions econòmiques. El de Full de Ruta que vam construir conjuntament sí que contemplava aquesta situació i feia propostes a l’Administració per resoldre aquest greuge; propostes que ara no s’han tingut en compte, deixant fora la realitat dels centres sense accés al finançament públic.
  • També posa en risc i debilita el Conveni Català d’Atenció Domiciliària, actualitzat recentment amb un acord per la millora salarial del 14% fins l’any 2022. Aquest és el conveni que sindicats i patronals del sector – incloses les que ara signen l’Acord – hem defensat i acordat per aquesta activitat a Catalunya i no pot obrir-se ara una alternativa que ofereixi pitjors condicions a les professionals, propiciant de nou una doble escala salarial que evidentment no compartim.
  • Entre d’altres qüestions de fons i de forma, valorem també que sense l’existència de compromisos en ferm de l’Administració – i més en el context preelectoral que estem en aquests moments – no és viable plantejar escenaris plurianuals inexistents fins ara en el sistema vigent de tarifes i mòduls de la Cartera de Serveis Socials. Per conèixer exactament i de primera mà els termes d’aquests compromisos, el proper dia 16 de febrer tenim una reunió prevista amb el Conseller El Homrani.
  • Amb tot, les organitzacions signants d’aquest comunicat estem estudiant possibles accions legals amb l’objectiu de defensar els interessos de les persones treballadores i de les entitats i empreses del sector de l’atenció a la gent gran a Catalunya.

Finalment, volem manifestar – una vegada més – la nostra voluntat inequívoca de construir els consensos necessaris per disposar el més aviat possible d’un conveni col·lectiu català d’atenció a la gent gran que contribueixi a la millora del conjunt del sector.

Tags: No tags