Entrevista a Mònica Vàzquez de les Cooperatives d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Notícies

BlogNotíciesEntrevista a Mònica Vàzquez de...

Entrevista a Mònica Vàzquez de les Cooperatives d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Amb la voluntat de donar a conèixer la gran tasca que es fan les nostres entitats sòcies, aquest mes de març entrevistem a Mònica Vàzquez, de les Cooperatives d’Iniciativa Social, i vocal de la junta directiva de La Confederació. 

Ens podeu explicar breument què són les Cooperatives d’Iniciativa Social, què representa i quina feina feu?

La Sectorial d’Iniciativa Social som el sector dins la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya format per les cooperatives d’iniciativa social i sense afany de lucre que treballem per construir una societat més humana i cohesionada, en la que totes les persones puguin participar activament i desenvolupar totes les seves capacitats.

Va néixer el 1994 i actualment està integrada per unes 180 cooperatives que ens dediquem a l’atenció a les persones des de tots els àmbits de la Iniciativa Social (lleure, acció social, formació, assessoraments, justícia, dones, joves, infància, atenció precoç, discapacitat, dependència….). 

Com a empreses cooperatives hi donem resposta des d’una cultura empresarial basada en:  els principis cooperatius, la governança democràtica, la vocació de servei públic, el sense afany de lucre, la priorització de les persones sobre el capital, l’arrelament al territori i el treball comunitari i una gestió sostenible i de qualitat. 

 
Com us ha canviat la manera de treballar la pandèmia de la COVID-19? Heu implementat alguna innovació en la vostra manera de treballar arran de la pandèmia? 

A nivell de federació, la pandèmia ens ha suposat incorporar noves formes de treballar amb el suport de la tecnologia: hem incorporat reunions virtuals que ens faciliten la reducció de desplaçaments i per tant millora de l’eficiència i amb impacte positiu en la sostenibilitat. Hem incorporat la hibridació de les eines de participació de les cooperatives especialment en el desenvolupament de les assemblees i hem pogut impulsar sistemes més àgils de coordinació i de treball asíncron. 

Pel que fa l’activitat de les nostres cooperatives, més enllà d’incorporar noves maneres de fer, la pandèmia ens ha permès constatar la força i potència que tenim al treballar guiats per valors tals com la cooperació, l’autonomia, la participació, el dinamisme, etc.

 
Des del vostre punt de vista, quins són els 3 temes clau que caldria ubicar en l’agenda política per avançar a l’assoliment dels vostres objectius?

Impulsar el model cooperatiu com a fórmula empresarial que posa les persones per sobre del capital i que estem convençuts és un model que s’adequa molt bé als reptes que tenim com a societat. 

Com a segon tema clau hem de seguir treballant per aconseguir el Triple Marc Legislatiu pel sector social: la Llei d’Economia Social i Solidària, la Llei del Tercer Sector Social i la Llei d’Acció concertada.

Enfortir el finançament dels serveis d’atenció a les persones per aconseguir millorar la vida de les persones a les que atenem i les condicions laborals de les professionals.

 
Quins creus que són els 3 principals reptes del Tercer Sector Social a Catalunya a data d’avui?

El primer gran repte del sector és revertir l’infrafinançament dels serveis a les persones, que són serveis essencials i necessaris i que haurien d’estar considerats al mateix nivell que els serveis de Salut o Educació.  

El segon repte és donar el reconeixement i la visibilitat de la tasca que fem des de les entitats i en conseqüència de la feina de les professionals en el dia a dia per a la millora de la vida de les persones sovint en situació de vulnerabilitat, pobresa i fragilitat. 

I el tercer gran repte és incorporar la innovació i la digitalització en la prestació dels serveis. En un context d’alta complexitat, de pressupostos públics limitats, de desigualtats creixents, d’envelliment de la població, etc  hem de ser capaços de repensar com podem atendre les necessitats de les persones (les actuals i les que vindran) i això serà indispensable fer-ho amb aliances amb diferents actors.   

 
I per acabar, què us aporta formar part de La Confederació i com podem contribuir plegats a afrontar aquests reptes?

La Confederació (com diu la seva missió) va nèixer per acompanyar i facilitar l’acció de les federacions sòcies. Nosaltres hi formem part des de l’inici, convençuts que la suma de les diferents federacions que en formem part ens ajuda en tenir una major incidència i un major impacte per defensar els interessos de les entitats del sector. 

La Confederació, com a Patronal del Tercer Sector, ens permet avançar per construir un millor  marc de relacions laborals en el que es desenvolupa la nostra activitat. Per nosaltres és, des de la Confederació, des d’on s’ha de representar, interlocutar i incidir per avançar en aquest marc des d’una mirada transversal i de futur i potenciant el treball en xarxa de les entitats sòcies.