S’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026

Notícies

BlogNotíciesS’ha aprovat l’Est...

S’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026

L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL), aprovada el passat mes de juny de 2021 i publicada al DOGC la Resolució EMT/2755/2021 aquest 9 de setembre, en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals (CRL) ha estat elaborada i pactada en l’àmbit de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL, com a òrgan de representació social de l’àmbit laboral a Catalunya on hi ha l’Administració de la Generalitat i les patronals (Foment del Treball Nacional i PIMEC) i sindicats més representatius (CC.OO i UGT).

Aquesta Estratègia es constitueix com a eina de planificació dels eixos fonamentals que s’han d’impulsar en matèria de prevenció de riscos laborals per als pròxims anys a Catalunya. El seu procés d’elaboració i disseny de l’Estratègia ha consistit en una clara identificació dels problemes als quals cal fer front com a país, basada en una diagnosi rigorosa a partir de dades estadístiques. Aquesta diagnosi ha facilitat la presa de decisions i l’establiment de la priorització dels objectius estratègics i operatius.

L’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral pretén, doncs, donar resposta a les necessitats que en matèria de seguretat i salut laboral cal afrontar els propers anys, que són:

 • La millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals
 • La millora de la qualitat de la prevenció de riscos laborals
 • La reducció de la sinistralitat laboral
 • La millora de les condicions de treball
 • El foment de la cultura preventiva
 • L’impuls i millora qualitativa de la formació en matèria de prevenció
 • La promoció de la salut i dels hàbits saludables en el treball
 • La investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents
 • La millora dels sistemes d’informació relacionats amb el treball
 • La millora de la coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat i salut laboral i,
 • La inclusió de la perspectiva de gènere a totes les activitats preventives i l’atenció especial a col·lectius vulnerables.
Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2016

Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2016

650 Descàrregues