La Confederació presenta la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació presenta la pr...

La Confederació presenta la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social

Des de La Confederació (re)llancem la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social. Una proposta del #TercerSectorSocial per la construcció d’un nou model de col·laboració publicosocial elaborada de forma conjunta per les nostres federacions sòcies i les seves entitats de base. 
 
Estem convençuts que aquesta Llei ha de contribuir definitivament a la construcció del desitjat model de col·laboració publicosocial que defensem:
  • Un model que, per sobre de qualsevol altra consideració, garanteixi la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones, especialment les més vulnerables.
  • Un model que reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i n’asseguri la cobertura.
  • Un model que, d’acord amb el què permet la normativa europea i estatal, articuli la gestió dels serveis d’atenció a les persones al marge de la Llei de Contractes del Sector Públic, a través de l’acció concertada com a fórmula no contractual.
  • Un model que garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos públics, en base a una gestió solidària sense afany de lucre.
  • Un model que limiti clarament l’interès econòmic dels operadors que accedeixin a l’acció concertada, atorgant un rol fonamental i estratègic a la iniciativa social, com a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones de caràcter social.
  • Un model que eradiqui definitivament el greuge comparatiu entre els serveis de gestió pública directa i els de l’àmbit concertat, impulsant l’equiparació de costos dels serveis, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals.
  • Un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat per assolir uns objectius compartits: la defensa dels drets socials i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Com hem ja dit públicament, en aquesta legislatura serem més exigents que mai a l’hora de reclamar al nou Govern que facin efectius els seus compromisos. És urgent i cal passar de les paraules als fets. Tenim molt present que hi ha un mandat exprés del Parlament de Catalunya perquè el Govern aprovi, en el termini de dos anys – que s’esgota a l’abril del 2022 – un projecte de Llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social (disposició final segona de la Llei 5/2020).

Aquesta proposta de llei que rellancem avui forma part del triple marc legislatiu de suport i reconeixement al sector i anirà acompanyada del desplegament de la Llei catalana de l’Economia Social i Solidària, de la mà de l’AESCAT, i de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, de la mà de La Taula

Des d’avui ens posem a disposició del Govern de la generalitat de Catalunya, del conjunt d’agents socials, polítics i econòmics del país per fer efectiu el mandat del Parlament de Catalunya perquè s’aprovi un projecte de Llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de serveis de caràcter social.