Formulari per a la presentació de candidatures

Formulari per a la presentació de candidatures

  • Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació.
  • Es recomana consultar els criteris de valoració marcats a les bases (punt 4) per tal d’aportar informació rellevant que ajudi a valorar les candidatures.
  • Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.
  • La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.
  • La informació facilitada servirà, a més de per a la valoració de candidatures, per a l’elaboració del recull de bones pràctiques definit en aquestes bases.

Descarregueu les bases de participació

Accediu al formulari de presentació de candidatures

A. DADES DE L'ORGANITZACIÓ

(seleccionar-ne un)

Plantilla (a 31 de desembre de 2023)

Base social (a 31 de desembre de 2023)

Nombre de persones ateses -a 31 de desembre de 2023- segons tipologia de serveis a les persones:

B. DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA PROPOSADA

Nombre de persones implicades en la iniciativa

C. PERSONA DE CONTACTE

(màxim 60 caràcters)

D. MATERIALS COMPLEMENTARIS

Aquesta informació complementària no s’utilitzarà en cap cas per la valoració de les candidatures, sinó que servirà de material de suport tant per la inclusió de la iniciativa presentada en el recull d’experiències, com per disposar de major coneixement de l’organització sol·licitant en cas que sigui necessari.
Mida màxima fitxer: 10Mb (.jpg, .png, .ai, .psd, .pdf)
Mida màxima fitxer: 20Mb (.jpg, .png, .zip). Si son vàries imatges, comprimir-les en un arxiu .zip.
(2019 o 2020) Mida màxima fitxer: 20Mb (.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf)
Mida màxima fitxer: 10Mb (.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .jpg, .png, .ai, .psd, .zip, .rar)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

=

Suports

Promou:

Amb el finançament de:

Amb el suport de: