Comunicat de La Confederació en relació a l’Acord entre el Departament de Drets Socials i les patronals representatives del Sector Social

Notícies

BlogNotíciesComunicat de La Confederació e...

Comunicat de La Confederació en relació a l’Acord entre el Departament de Drets Socials i les patronals representatives del Sector Social

Com a patronal del Tercer Sector Social de Catalunya avui La Confederació ha signat, conjuntament amb d’altres organitzacions empresarials representatives del sector social, un acord amb el Departament de Drets Socials que ha de permetre materialitzar un increment del 3% per a l’any 2022 dels preus d’una part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública.

Des de La Confederació entenem que aquest acord representa una millora respecte la situació actual i que ha de ser un punt de partida per avançar decididament cap a una reivindicació compartida: el reconeixement del Sector Social com a pilar de l’Estat del Benestar, al costat de Salut i Educació; un reconeixement que hauria de poder-se concretar en un pla plurianual de millora del finançament que asseguri la qualitat de la prestació, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals dels professionals del sector, independentment del tipus d’instrument de col·laboració (concert, contracte o subvenció) i de la procedència del finançament públic (àmbit autonòmic o local).

Aquest increment de preu del 3% per a l’any 2022 a una part dels serveis d’atenció a les persones no cobreix les necessitats de millora de les condicions laborals dels treballadors ni de la sostenibilitat de l’activitat. Cal recordar que venim d’un llarg període de congelació dels preus dels serveis que ha posat a les entitats socials i als seus professionals al límit, amplificant la bretxa existent amb el sector públic i també amb el sanitari i educatiu. Igualment, no podem obviar el context actual, amb una inflació superior al 10% que ha comportat un extraordinari increment dels costos de subministraments, de manera especial en l’àmbit energètic i de l’alimentació.

Estem lluny del finançament just que reclamàvem el passat mes de març i ens queda molt camí a recórrer que requerirà, sens dubte, del compromís del Govern i del Parlament de Catalunya de cara a l’any 2023 i següents exercicis.

Per tot això, demanem:

  • Que el Govern de la Generalitat de Catalunya elabori d’acord amb el sector un pla plurianual i interdepartamental de millora del finançament del conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter social, independentment de l’instrument de col·laboració i de la procedència del finançament públic.
  • Que aquest pla de millora es vegi reflectit en els pressupostos 2023 de la Generalitat que s’estan elaborant en aquests moments i que en els propers mesos haurà d’aprovar el Parlament de Catalunya.
  • Que s’activin de forma urgent els espais de treball que preveu l’acord i que al nostre entendre han de tenir tres objectius principals: en primer lloc, establir un sistema anual d’actualització de preus dels serveis; en segon lloc, revisar els preus dels serveis per adequar-nos als costos reals, amb un escenari d’equiparació progressiva de costos entre els serveis d’atenció a les persones de gestió pública directa i els de gestió indirecta o concertada, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals; i en tercer lloc, afrontar un procés de revisió i actualització de la Cartera de Serveis Socials amb la finalitat d’ajustar la xarxa d’atenció pública a les necessitats socials de la ciutadania, incorporant com a dret social tots aquells serveis que són de responsabilitat pública.
  • Que més enllà de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, es busqui un mecanisme eficaç perquè qualsevol millora en el finançament reverteixi en el conjunt de serveis d’atenció a les persones i en el conjunt de professionals del sector.

Finalment, volem apuntar que aquesta major inversió en el sistema de serveis d’atenció a les persones ha d’anar acompanyada també d’una ampliació de la cobertura dels serveis que permeti donar resposta a les creixents necessitats socials de la ciutadania, especialment la més vulnerable.