Programa de millora de competències en matèria de contractació pública per a entitats del Tercer Sector Social

Notícies

BlogNotíciesPrograma de millora de competè...

Programa de millora de competències en matèria de contractació pública per a entitats del Tercer Sector Social

Amb l’objectiu de reforçar el rol del Tercer Sector com a aliat estratègic en la provisió de serveis públics d’atenció a les persones i després de l’èxit de les edicions anteriors, La Confederació organitza la 6a edició del Programa de formació adreçat a professionals d’entitats del Tercer Sector Social que vulguin aprofundir en l’àmbit de la contractació pública. 

El Programa, realitzat amb la col·laboració de l’ajuntament de Barcelona, entronca directament amb tres dels eixos de treball estratègics de La Confederació: el foment de la competitivitat empresarial del Tercer Sector Social, la millora de la contractació pública, garantint la qualitat dels serveis i el màxim retorn social, i finalment, la formació contínua dels equips de professionals del sector.

En aquest sentit, el Programa de millora de competències en matèria de contractació pública pretén donar eines a les organitzacions del Tercer Sector per tal d’afrontar les licitacions públiques en millors condicions, i alhora, promoure el coneixement del marc legislatiu vinculat a aquesta qüestió.

El programa està estructurat en 5 sessions i pensat per a un grup reduït de persones que hauran de participar en tot l’itinerari formatiu, comptant amb 16 places disponibles. Les sessions s’impartiran a la seu d’InnoBA| Can Jaumandreu – Barcelona Activa, al C. Perú, 52 de Barcelona. 

Més avall podeu consultar el programa complet i el professorat, però a mode de resum les sessions, sempre de 10 a 14h, estan estructurades de la següent manera:

  • SESSIÓ 1 | Marc normatiu i models de col·laboració per la provisió de serveis d’atenció a les persones: reptes i oportunitats | 19 de maig de 2022.
  • SESSIÓ 2 | Els plecs tècnics i administratius (I): claus per orientar-se | 26 de maig de 2022.
  • SESSIÓ 3 | Els plecs tècnics i administratius (II): claus per orientar-se i anàlisi de casos | 2 de juny de 2022.
  • SESSIÓ 4 | Els plecs tècnics i administratius (III): anàlisi de casos | 9 de juny de 2022
  • SESSIÓ 5 | Drets i deures de l’entitat licitadora | 16 de juny de 2022.