Èxit de les sessions de FUNDAE i La Confederació sobre “La formació programada per les empreses. Sistema de bonificacions”

Notícies

BlogNotíciesÈxit de les sessions de FUNDAE...

Èxit de les sessions de FUNDAE i La Confederació sobre “La formació programada per les empreses. Sistema de bonificacions”

Amb la voluntat de servei a les entitats socials que caracteritza a La Confederació, organitzem, des de l’any 2018, conjuntament amb FUNDAE unes sessions tècniques sobre el sistema de bonificació de la formació programada de les empreses.

Aquestes sessions estan estructurades en dos nivells, un de bàsic i un d’avançat, per tal de poder abraçar el màxim de públic possible, acostar a les usuàries a aquest formació, i a les més avançades, permetre’ls-hi treure el màxim profit. 

La finalitat de les sessions tècniques és doncs donar a conèixer el sistema de bonificacions que permet cobrir les despeses de la formació dels equips dels professionals i explicar les darreres novetats, que sorgeixen cada any, en aquest sentit.

Aquestes jornades, conduïdes per personal tècnic de FUNDAE, estan adreçades principalment a personal de direcció, equips tècnics de les àrees de formació i, en general, a totes aquelles persones vinculades al Tercer Sector Social que requereixin orientació sobre la utilització de la iniciativa de formació programada per les empreses i el seu sistema de bonificacions. 

Us deixem algunes dades de participació:

  • Des de 2018 han participat a les sessions 714 persones: 371 al nivell bàsic i 343 al nivell avançat. Enguany hem tingut un 61,7% més de participants, 117 inscrites al nivell bàsic i 69 al nivell avançat.
  • Perfil de les persones participants:
    • Procedència de tot el territori català.
    • Representació dels diferents àmbits d’activitats.
    • Principalment treballen en les àrees de formació i gestió laboral i de persones de les organitzacions (direcció o gerència).
  • El 100% de les persones participants en les sessions tècniques manifesten que la seva organització en farà ús.
  • Un 91% de les assitents són dones.

Els comentaris, i demandes, més repetits per part de les usuàries assistents a les sessions són: “Incloure més exemples pràctics”, “Assegurar l’accés a la sala virtual especialment per a les persones que per algun motiu no hi poden accedir a l’inici”, ” Fer l’exposició de manera més pausada, “Poder repetir les sessions”, “Incloure 3 nivells: bàsic, avançat i resolució de problemes de gestió”. Com sempre prendrem bona nota de tots els comentaris i treballarem per millor la qualitat de les sessions. 

Us esperem l’any vinent!

Les sessions tècniques “La formació programada per les empreses. Sistema de bonificacions” estan promogudes pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.