La Confederació presenta el seu decàleg de propostes electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig

Notícies

BlogNotíciesLa Confederació presenta el se...

La Confederació presenta el seu decàleg de propostes electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig

PER UNA CATALUNYA SOCIAL, PER UNA CATALUNYA DEL BENESTAR, PER UNA CATALUNYA DE LES PERSONES.

El tercer sector social és l’aliat històric i estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya, atén a 1.900.000 persones a tot el territori, dona feina a més de 103.000 treballadores (un 76% són dones) i genera el 1,4% del PIB del país.

Les entitats del tercer sector social sempre han actuat amb compromís, resiliència, adaptació, transformació i innovació per continuar oferint serveis a les persones amb la maxima qualitat, fent front amb agilitat i rapidesa a tots els reptes que se’ns han plantejat.

Les entitats del tercer sector social, que tenim com a finalitat atendre a persones, hem d’estar justament finançades i les seves treballadores han de tenir unes condicions laborals equiparades a les de les treballadores de la funció pública.

Com a entitat representativa del tercer sector social de Catalunya, i des del sense afany de lucre, La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, exposa el:

DECÀLEG DE PROPOSTES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 12 DE MAIG DE 2024:

1.- Desplegar l’Acord per a la construcció d’un sistema de Serveis Socials propi de Catalunya, signat l’1 de juny de 2023. És el primer acord entre patronals, govern i sindicats per consolidar les bases de la construcció d’un sistema de serveis socials propi per a Catalunya, i millorar així l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, perquè no hi hagi cap servei infrafinançat i assolir l’equiparació laboral entre funció pública i privada.

2.- Donar màxima prioritat a l’aprovació del triple marc legislatiu del tercer sector social:

  • Proposició de llei del tercer sector social per dotar un marc legal i reconèixer el paper i contribució de les entitats socials catalanes.
  • Avantprojecte de llei de l’economia social i solidària per establir un marc jurídic de l’ESS i promoure aquest model econòmic que posa a les persones en el centre.
  • Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials per agilitzar i enfortir el sistema de col·laboració entre l’administració, les entitats i agents socials prestadors de serveis. Aquest Avantprojecte ha d’incloure el concert ocupacional i d’acció educativa que ja disposa de les bases legals suficients per poder-se desenvolupar.

3.- Desplegar el 4t Pla de Suport al Tercer Sector Social 2023-2027, signat el 5 de juliol de 2023, amb 84 mesures per enfortir les entitats socials catalanes. El Pla no està supeditat a una legislatura de Govern sinó a anys naturals.

4.- Finalitzar el més aviat possible l’Estudi de costos. Un estudi-escandall per fixar els costos reals dels serveis i permetre actualitzar el cost que tenen els recursos gestionats per entitats proveïdores de forma rigorosa, adequada i sota criteris econòmics. També ha de permetre un finançament just de les entitats i de retruc la millora de les condicions laborals de les seves treballadores.

5.- Destinar 115 milions a un nou increment de les tarifes dels serveis inclosos a la cartera de serveis socials i finalitzar la negociació dels Mòduls i Tarifes 2024. Impulsar un nou increment del 5 % de mitjana compromesa, o superior, amb l’objectiu de dignificar les condicions laborals de les treballadores del sector amb efectes a partir de gener de 2024.

6.- Dissenyar i executar un pla a 4 anys per garantir l’equiparació salarial de les treballadores del tercer sector socials amb les de la funció pública, tal i com succeeix en els altres dos pilars de l’Estat del benestar, Salut i Educació. Aquest pla hauroia de contemplar pujades anuals de mitjana del 8% o superior.

7.- Agilitzar les bases de la CONVO 2025, la principal convocatòria de subvencions de les entitats socials, i agilitzar l’atorgament de la CONVO 2024, així com de la resta de convocatòries que atenyen al sector per part de tots els Departaments de la Generalitat i d’altres administracions.

8.- Fer el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2025-2029 per a l’actualització dels tipus de prestacions (serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats i prestacions econòmiques) i la seva garantia a Catalunya.

9.- Executar l‘Estratègia pel reconeixement del lleure, aprovada el passat 27 de febrer, perquè les entitats i associacions que es dediquen a l’educació de joves i infants a través d’activitats comunitàries no formals — caus, els esplais o colònies— tinguin més estabilitat i puguin estendre la seva oferta a tot Catalunya amb una visió a llarg termini.

10.- Constituïr el Consell de Participació del SOC per reconèixer el paper de les entitats socials en la definició i avaluació de les polítiques actives d’ocupació.

Els serveis d’atenció a les persones no poden regir-se per la defensa del lliure mercat ni per canvis d’índole polítics. L’analisi no pot ser el mateix que en altres serveis. I no només per què les directives europees ho permeten i aconsellen, sinó per què, Catalunya no s’ho mereix.