Comença el termini de presentació per a subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2024 de l’ajuntament de Barcelona

Notícies

BlogNotíciesComença el termini de presenta...

Comença el termini de presentació per a subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2024 de l’ajuntament de Barcelona

La convocatòria ‘Enfortim l’ESS 2024’ estarà oberta del 15 d’abril al 13 de maig.
 
Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social per la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, incloent el desenvolupament d’elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat, junt al treball per minimitzar l’emergència climàtica I orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, a la ciutat de Barcelona, donant compliment a la línia subvencional 4335 foment de l’economia cooperativa, social i solidària, dins el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en el que es troba inclòs aquest programa de subvencions.

Els projectes han d’estar relacionats amb les següents activitats:

Activitats de reactivació, d’enfortiment intern i d’intercooperació:

  • Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació i/o mantinguin la pre-existent en termes de justícia social I desprecarització.
  • Mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives, en organitzacions d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable I sostenible, en termes de justícia retributiva, sense bretxes salarials, horitzontals i verticals de gènere i desprecarització del treball.
  • Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.
  • Impulsar mesures per millorar la seva articulació i intercooperació generant pols tractors que puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial.
  • Impulsar accions pràctiques que, en el marc de minimitzar l’emergència climàtica i orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, siguin eines de sensibilització i difusió, impuls I visibilització de l’economia social i solidària com a model econòmic alternatiu.
  • Activitats, d’intercooperació, directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius de ciutat de l’ Estratègia ESS 2030 BCN, així com als projectes de ciutat i els grups de treball que els desenvolupen.

L’ajuntament de Barcelona ha organitzat unes sessions informatives, que es faran per àmbit concret.

Per participar en les sessions, cal registrar-se a l’enllaç corresponent: