Autoavalua't

Autoavalua't

Voleu fer una diagnosi de la Governança Democràtica a la vostra entitat?

Ben aviat podreu trobar aquí una eina informàtica que permet avaluar la participació de les diferents veus (grups de persones) en la presa de decisions de la vostra organització.