La Governança Democràtica

Què femServeisGovernança DemocràticaLa Governança Democràtica

La Governança Democràtica

Què femServeisGovernança DemocràticaLa Governança Democràtica

La Governança Democràtica és un tret identitari dels models de gestió propis de l’economia social. Les associacions, les cooperatives d’iniciativa social i les fundacions que conformen el Tercer Sector Social són plurals i diverses, però tenen com a tret distintiu el compromís cap a models de gestió en els quals les persones són al centre.

Definició de la Governança Democràtica:

“Marc de govern de l’organització que incorpora les veus dels diferents grups d’interès i que es manifesta a través d’un conjunt d’actituds, normes, processos sistematitzats i pràctiques que faciliten i expressen l’apoderament i la participació real de les seves persones en totes les seves dimensions.”

Governança Democràtica = Democràcia Poder + Democràcia Acció

Democràcia Poder: fins a quin punt puc decidir sobre el futur (estratègia) i el present (gestió / acció) de la meva organització?

Democràcia Acció: quin nivell de responsabilitat directa puc assumir sobre els resultats del meu treball?

La Governança Democràtica a les entitats del Tercer Sector Social

Quan parlem de Governança Democràtica, ens referim a impulsar models de gestió que posin a les persones en el centre i que facilitin la participació de totes les persones (treballadores, sòcies, usuàries, voluntàries…) en la pressa de decisions a tots els nivells de l’organització.

El govern d’una organització inclou la presa de decisions respecte a qüestions que podem agrupar així:

Per saber-ne més...

Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

A partir de la sistematització de resultats del Programa pilot realitzat l’any 2017, La Confederació ha editat aquesta publicació que pretén ser un instrument per acompanyar al sector i avançar col·lectivament cap a la millora de la participació interna i la gestió democràtica en el si de les organitzacions.

Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

7758 Descàrregues