Informes d’auditoria de comptes i pla de treball anual

Qui somTransparènciaAltres docs: Informes d’audito...

Altres docs: Informes d’auditoria de comptes i pla de treball anual

Qui somTransparènciaAltres docs: Informes d’audito...

En aquest apartat hi trobareu, en compliment dels indicadors de transparència, els nostres informes d’auditories de comptes i els nostres plans de treball anuals. 

Informes d’auditoria de comptes

Informe d

Informe d'auditoria de comptes 2019

47 Descàrregues
Informe d’auditoria de comptes 2018

Informe d’auditoria de comptes 2018

42 Descàrregues
Informe d’auditoria de comptes 2017

Informe d’auditoria de comptes 2017

40 Descàrregues
Informe d’auditoria de comptes 2016

Informe d’auditoria de comptes 2016

39 Descàrregues
Informe d’auditoria de comptes 2015

Informe d’auditoria de comptes 2015

48 Descàrregues
Informe d’auditoria de comptes 2014

Informe d’auditoria de comptes 2014

47 Descàrregues
Plans de treball anuals
Pla d

Pla d'actuació 2020

37 Descàrregues
Pla d

Pla d'actuació 2019

39 Descàrregues
Pla d

Pla d'actuació 2018

31 Descàrregues
Pla d

Pla d'actuació 2017

28 Descàrregues
Pla d

Pla d'actuació 2016

28 Descàrregues