Seminaris de millora d’habilitats professionals per a l’Economia Social i Solidària

Notícies

BlogNotíciesSeminaris de millora d’habilit...

Seminaris de millora d’habilitats professionals per a l’Economia Social i Solidària

En el marc del Programa d’Economia Social impulsat pel Departament d’Empresa i Treball s’acaba d’obrir el període de sol·licituds per participar a una nova edició dels “Seminaris de Millora d’habilitats directives”, impartits per la Fundació EADA i dirigit a persones responsables o que ocupen càrrecs directius en l’àmbit de l’economia social, el tercer sector i les cooperatives.

Es posen a disposició els  seminaris, de caràcter gratuït, sobre “Habilitats de lideratge estratègic, col·laboratiu i transformacional”, “Habilitats directives per a projectes innovadors” i sobre “Competències comercials i de Màrqueting”.

El primer seminari, “Habilitats de lideratge estratègic, col·laboratiu i transformacional”, s’impartirà entre els dies 26 d’abril i 12 de juliol.

S’hi treballarà el lideratge estratègic i transformacional a partir del compromís personal pel canvi i la capacitat de traslladar el pla estratègic a projectes innovadors i esdevenir així un agent del canvi. D’altra banda es desenvoluparan altres habilitats molt vincules a l’àmbit del lideratge com ara la comunicació i en el lideratge col·laboratiu o transversal concretant en la gestió del conflicte, gestió d’equips d’alt rendiment, l’apoderament i la delegació, la gestió emocional, la presa de decisions, entre d’altres. Aquest seminari constarà de 3 mòduls:  Mòdul 1, sobre Lideratge estratègic i transformacional, Mòdul 2, sobre Habilitats de lideratge col·laboratiu i el Mòdul 3, dedicat a la Comunicació.

El segon seminari es realitzarà entre els dies 21 d’abril i el 18 de juliol, i versarà sobre “Habilitats directives per a projectes innovadors”. S’hi treballarà el lideratge d’equip de projecte, organització i planificació, comunicació i negociació així com la presentació breu del projecte.

El programa consta de 48 hores equilibrades entre habilitats soft i desenvolupament de capacitats relacionades amb aprendre a organitzar i treballar projectes.

Contempla també l’acompanyament dels projectes amb tutor, amb dues sessions per treball de projecte en equip, i una presentació final conjunta, que permet tenir el feedback del tribunal i que tots els participants coneguin tots els projectes presentats.

El tercer i últim seminari es desenvoluparà del 13 de setembre al 27 d’octubre, i versarà sobre “Competències comercials i de Màrqueting”.  Aquest Seminari vol reforçar les diferents habilitats i coneixements de les persones professionals de l’àrea comercial, oferint eines i apoderament aquestes persones dins el procés de venda perquè esdevinguin assessors referents de la clienta per tal de fer créixer les organitzacions de manera sostenible.

Aquestes formacions del Programa d’Economia Social tenen una gran demanda, ja que ha rebut valoracions excel·lents de les persones que hi han participat al llarg dels set anys i més de 20 edicions de trajectòria. Recordeu que les places són limitades i la selecció de les persones participants es realitzarà des del Programa segons ordre de presentació de sol·licituds, adequació als objectius del programa i prioritzant la participació del màxim nombre d’organitzacions/entitats.